ยาขับลม Simethicone

ยา Simethicone เป็นยารักษาอาการที่มีแก๊สในกระเพาะอาหารมากทำให้เกิดอาการท้องอืด แน่นเฟ้อ จุกเสียด เลอลมบ่อย นอกจากนั้นยานี้ยังใช้สำหรับเตรียมตัวก่อนส่องกล้องตรวจกระเพาะอาหาร หรือการตรวจทางรังสี

ขนาดและวิธีการใช้ยา Simethicone

ยา Simethicone ที่จำหน่ายมีหลายรูปแบบได้แก่ ยาเม็ด ยาเม็ดชนิดเคี้ยว แคปซูล และยาน้ำ ทั้งหมดเป็นชนิดรับประทาน

 • โดยทั่วไปให้วันละ 4 ครั้งหลังอาหารและก่อนนอน
 • ให้เคี้ยวยาได้ทุกเวลาเมื่อมีอาการดังกล่าว
 • ยานี้มีขายในรูปยาเม็ดขนาด 40 มก. และ 80 มก.
 • ขนาดใช้ยาครั้งละ 1-2 เม็ด ต้องเคี้ยวให้ละเอียดก่อนกลืน และรูปยาน้ำมีหลายความแรง ขนาดรับประทานขึ้นกับความแรงของยาแต่ละชนิด
 • ยาน้ำต้องเขย่าขวดก่อนรินยาทุกครั้ง และอาจจะผสมน้ำ 30 ซีซี
 • การรักษาเนื่องจากมีก๊าซในกระเพาะอาหารมาก
  • ชนิดแคปซูลหรือชนิดเม็ด:
   • ผู้ใหญ่—ขนาด 60 ถึง 125 milligrams (mg) วันละ 4 ครั้งหลังอาหาร และก่อนนอน ไม่เกิน 500 มิลิกรัมต่อวัน
  • ชนิดเคี้ยว:
   • ผู้ใหญ่—ขนาด 40 ถึง 125 mg วันละ 4 ครั้งหลังอาหาร และก่อนนอน ไม่เกิน 500 มิลิกรัมต่อวัน หรือขนาด 150 mgวันละ 3 ครั้งหลังอาหาร
  • ชนิดน้ำ:
   • ผู้ใหญ่—ขนาด 40 ถึง 95 mg วันละ 4 ครั้งหลังอาหารไม่เกิน 500 มิลิกรัมต่อวัน

ก่อนใช้ยานี้จะต้องแจ้งให้แพทย์ทราบเรื่องอะไรบ้าง

 • การแพ้ยาโดยเฉพาะยา simethicone
 • แจ้งชื่อยาที่รับประทาน ยาซื้อเองสมุนไพรและยาที่แพทย์สั่ง
 • แจ้งแพทย์หากกำลังตั้งครรภ์ หรือเลี้ยงลูกด้วยนม

สำหรับสตรีมีครรภ์ ยานี้จัดอยู่ในประเภท C

ยาน้ำแก้โรคกระเพาะ | ยาระบาย | ยาแก้คลื่นไส้อาเจียน | ยา cisapride | ยา hyocyamine | ยาแก้กระเพาะกลุ่ม PPI | ยาขับลม | sucralfate | ranitidine | nizatidine | cimetidine | famotidine | ยาแก้ท้องเสีย | Esomeprazole | lansoprazole | Omeprazole | Misoprostol