หน้าหลัก| การออกกำลัง | สุขภาพดี | อาหารสุขภาพ | สุขภาพจิต |สุภาพสตรี | การตรวจสุขภาพ | การแปรผลเลือด |โรคต่างๆ |วัคซีน | งูกัด | แพทย์ทางเลือก |โรคผิวหนัง | health calculator | มือถือ


 

 

Simethicone

ยา Simethicone เป็นยารักาอาการที่มีแก๊สในกระเพาะอาหารมากทำให้เกิดอาการท้องอืด แน่นเฟ้อ จุกเสียด เลอลมบ่อย นอกจากนั้นยานี้ยังใช้สำหรับเตรียมตัวก่อนส่องกล้องตรวจกระเพาะอาหาร หรือการตรวจทางรังสี

ขนาดและวิธีการใช้ยา 

ยา Simethicone ที่จำหน่ายมีหลายรูปแบบได้แก่ ยาเม็ด ยาเม็ดชนิดเคี้ยว แคปซูล และยาน้ำ ทั้งหมดเป็นชนิดรับประทาน

ก่อนใช้ยานี้จะต้องแจ้งให้แพทย์ทราบเรื่องอะไรบ้าง

สำหรับสตรีมีครรภ์ ยานี้จัดอยู่ในประเภท C

ยาน้ำแก้โรคกระเพาะ | ยาระบาย | ยาแก้คลื่นไส้อาเจียน | ยา cisapride | ยา hyocyamine | ยาแก้กระเพาะกลุ่ม PPI | ยาขับลม | sucralfate | ranitidine | nizatidine | cimetidine | famotidine | ยาแก้ท้องเสีย | Esomeprazole | lansoprazole | Omeprazole | Misoprostol

   

 


fb google