ยารักษาโรคกระเพาะ Sucralfate

ยานี้ใช้รักษาและป้องกันการเกิดแผลที่ลำไส้เล็กส่วนจ้นที่เรียกว่า duodenal ulcers หากเป็นโรคที่เกิดจากเชื้อ แบคทีเรียที่เรียกว่า H. pylori จะต้องได้รับยาปฏิชีวนะร่วมด้วย ยา Sucralfate จะเคลือบบนแผลเพื่อป้องกันมิให้แผลสัมผัสกับกรดในกระเพาะอาหาร

ข้อบ่งชี้ในการใช้ยา

วิธีการใช้ยาSucralfate

 • ยา Sucralfate มี่ทั้งชนิดน้ำ และชนิดเม็ดใช้รับประทานวันละ 4 ครั้งเพื่อการรักษา แต่หากป้องกันการเกิดแผลซ้ำให้รับประทานวันละ 2 ครั้ง
 • การรับประทานยาให้รับประทานตอนท้องว่างคือก่อนอาหาร 1 ชั่วโมง หรือหลังอาหาร 2 ชั่วโมง
 • ขนาดใช้ยาเพื่อรักษาแผลในกระเพาะและลำไส้ คือ รับประทานครั้งละ 1 กรัม วันละ 4 ครั้ง ก่อนอาหาร 1 ชั่วโมง และก่อนนอน หรือให้วันละ 2 ครั้ง ๆ ละ 2 กรัม เช้าและเย็นติดต่อกันจนกว่าแผลหาย โดยทั่วไปใช้เวลานานถึง4- 8 สัปดาห์
 • สำหรับการป้องกันแผลกระเพาะอาหารให้รับประทาน 1 กรัมวันละ 2 ครั้ง

ก่อนใช้ยานี้ต้องแจ้งให้แพทย์ทราบอะไรบ้าง

 • แพ้ยาโดยเฉพาะยา Sucralfate
 • แจ้งชื่อยาที่รับประทานอยู่ทั้งยาซื้อเอง วิตามิน สมุนไพร และยาที่แพทย์สั่งโดยเฉพาะยาดังต่อไปนี้
  • ยาต้านการแข็งตัวของเลือด warfarin (Coumadin);
  • cimetidine
  • cinoxacin
  • ยาปฏิชีวนะ ciprofloxacin
  • ยารักษาโรคหัวใจ digoxin
  • enoxacin
  • ยารักษาเชื้อรา ketoconazole
  • ยาปฏิชีวนะ levofloxacin
  • ยารักษาต่อมไทรอยด์ levothyroxine
  • lomefloxacin
  • nalidixic acid
  • ยาปฏิชีวนะ norfloxacin (Noroxin);
  • ยาปฏิชีวนะ ofloxacin
  • ยากันชัก phenytoin
  • quinidine
  • ยารักษากระเพาะ ranitidine
  • ยาปฏิชีวนะ sparfloxacin
  • tetracycline
  • theophylline (Theo-24)
 • หากท่านรับประทานยาดังกล่าวข้างต้น ต้องรับประทานยาก่อนรับประทานยา sucralfate อย่างน้อย 2 ชั่วโมง
 • หากท่านรับประทานยา antacids ให้รับประทานก่อนหรือหลังจากรับประทานยา sucralfate แล้วอย่างน้อย 30 นาที
 • แจ้งแพทย์หากท่านมีโรคตับ โรคเบาหวาน หรือมีปัญหาเกี่ยวกับการกลืน หรือการไอ

ผลข้างเคียงของยาSucralfate

ก่อนจะใช้ยาท่านจะต้องรู้ผลข้างเคียงที่อันตรายหากเกิดขึ้นจะต้องหยุดยาและไปโรงพยาบาลทันทีได้แก่อาการ แพ้ยาซึ่งจะมีอาการผื่นลมพิษ หายใจลำบาก บวมใบหน้า บวมริมฝีปาก ลิ้นและคอ

หากเกิดอาการต่อไปนี้ให้หยุดยาและปรึกษาแพทย์

 • คลื่นไส้อาเจียน จุกเสียดท้อง
 • ปวดกระเพาะอาหาร
 • ท้องผูกหรือถ่ายเหลว
 • คันตามผิวหนัง หรือมีผื่น
 • นอนไม่หลับ
 • ง่วงซึม มึนงง บ้านหมุน
 • ปวดศีรษะ
 • ปวดหลัง

สำหรับผู้ป่วยโรคไตหากได้รับ sucrafate ร่วมกับยาลดกรดที่มี aluminium จะทำให้มีการคั่งของ aluminium

ยาน้ำแก้โรคกระเพาะ | ยาระบาย | ยาแก้คลื่นไส้อาเจียน | ยา cisapride | ยา hyocyamine | ยาแก้กระเพาะกลุ่ม PPI | ยาขับลม | sucralfate | ranitidine | nizatidine | cimetidine | famotidine | ยาแก้ท้องเสีย | Esomeprazole | lansoprazole | Omeprazole | Misoprostol