jrprint

หน้าหลัก | สุขภาพดี | สุภาพสตรี | การแปลผลเลือด | โรคต่างๆ | วัคซีน

adv

Ciprofloxcin ซิโพรฟอกซาซิน รักษาโรคติดเชื้อ

ยา ซิโพรฟอกซาซิน Ciprofloxcin เป็นยาปฏิชีวนะใช้รักษาทางเดินปัสสาวะอักเสบ ปอดอักเสบ ข้อควรระวังในการใช้ยาเพราะอาจจะทำให้เกิดเอ็นอักเสบ หัวใจเต้นผิดปกติ ข้อบ่งชี้ในการใช้ยาเพื่อรักษาโรคติดเชื้อทางเดินอาหาร ทางเดินหายใจ ต้องแจ้งให้แพทย์ทราบถึงโรคประจำตัวและใช้ยาให้ถูกวิธี


สารบัญ

 

ข้อควรระวังสำหรับผู้ที่ใช้ยาซิโพรฟอกซาซิน Ciprofloxcin

หากเกิดอาการดังต่อไปนี้ให้หยุดยาและปรึกษาแพทย์


ข้อบ่งชี้ในการใช้ยาซิโพรฟอกซาซิน Ciprofloxcin

ยานี้เป็นยาปฏิชีวนะ ใช้ขจัดเชื้อแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของโรคติดเชื้อขนาดและวิธีใช้ซิโพรฟอกซาซิน Ciprofloxcin

โดยทั่วไปรับประทานวันละ 2 ครั้ง เช้าและเย็นติดต่อกัน 5-14 วัน อาจรับประทานขณะท้องว่างหรือพร้อมอาหารและดื่มน้ำตาม 1 แก้ว สำหรับโรคหนองในแท้รับประทานครั้งเดียว 500 มก. ยานี้มีขายในรูปยาเม็ด 250 และ 500 มก. ยาฉีดความแรง 100 มก./50 มล. 200 มก./100 มล. และ 400 มก./200 มล.

การติดเชื้อ ความรุนแรง ขนาดยา ความถี่ ระยะเวลา
ทางเดินปัสสาวะอักเสบ เฉียบพลันไม่มีโรคแทรกซ้อน 250 mg ทุก 12ชม 3 days
รุนแรงปานกลาง 250 mg ทุก 12ชม 7 to 14 days
รุนแรงมาก/โรคแทรกซ้อน 500 mg ทุก 12ชม 7 to 14 days
ต่อมลูกหมากอักเสบเรื้อรัง รุนแรงปานกลาง 500 mg ทุก 12ชม 28 days
ทางเดินหายใจ รุนแรงปานกลาง 500 mg ทุก 12ชม 7 to 14 days
รุนแรงมาก/โรคแทรกซ้อน 750 mg ทุก 12ชม 7 to 14 days
ไซนัสอักเสบ รุนแรงปานกลาง 500 mg ทุก 12ชม 10 days
โรคติดเชื้อผิวหนัง รุนแรงปานกลาง 500 mg ทุก 12ชม 7 to 14 days
รุนแรงมาก/โรคแทรกซ้อน 750 mg ทุก 12ชม 7 to 14 days
โรคข้อและกระดูก รุนแรงปานกลาง 500 mg ทุก 12ชม ≥ 4 to 6 weeks
รุนแรงมาก/โรคแทรกซ้อน 750 mg ทุก 12ชม ≥ 4 to 6 weeks
ติดเชื้อในช่องท้อง โรคแทรกซ้อน 500 mg ทุก 12ชม 7 to 14 days
ท้องร่วงจากการติดเชื้อ รุนแรงปานกลาง/Severe 500 mg ทุก 12ชม 5 to 7 days
Typhoid Fever รุนแรงปานกลาง 500 mg ทุก 12ชม 10 days
หนองในแท้ ไม่มีโรคแทรกซ้อน 250 mg ครั้งเดียว ครั้งเดียว
โรคกาลี 500 mg ทุก 12ชม 60 days  

การเปลี่ยนยาจากยารับประทานเป็นยาฉีดหรือจากยาฉีดเป็นยารับประทาน

Cipro ชนิดรับประทาน ชนิดให้ทางหลอดเลือด
250 mg Tablet ทุก 12ชม 200 mg I.V. ทุก 12ชม
500 mg Tablet ทุก 12ชม 400 mg I.V. ทุก 12ชม
750 mg Tablet ทุก 12ชม 400 mg I.V. q 8 h

การใช้ยา Ciprofloxcin สำหรับผู้ป่วยโรคไต

วิธีใช้ยา  Ciprofloxcin


สิ่งที่ควรแจ้งแพทย์หรือเภสัชกรทราบ


อาการอันไม่พึงประสงค์อื่นที่อาจเกิดระหว่างใช้ยา หากเป็นต่อเนื่อง หรือ รบกวนชีวิตประจำวัน ให้ แจ้งแพทย์หรือเภสัชกรทราบ


ข้อควรระวังในการใช้ยา ciprofloxacin

เอ็นอักเสบหรือเอ็นขาด Tendinitia and rupture tendon

ยา ciprofloxacin มักจะพบว่ามีการอักเสบหรือเอ็นขาดซึ่งพบมากที่ เอ็นร้อยหวาย เอ็นหัวไหล่ ข้อศอก เอ็นนิ้วหัวแม่มือ พบมากฬนผู้ที่อายุมากกว่า 60 ปี ใช้ยา steroid หรือมีการเปลี่ยนไตและตับ โดยมีปัจจัยกระตุ้นได้แก่ การใช้เอ็นส่วนนั้นมาก ไตวาย หากเกิดอาการบวมหรือเจ็บเอ็นดังกล่าวให้หยุดยา

กระตุ้นให้กล้ามเนื้ออ่อนแรงมากขึ้น

ผู้ที่มีภาวะกล้ามเนื้ออ่อนแรงเมื่อใช้ยานี้อาจจะทำให้กล้ามเนื้ออ่อนแรงเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นควรจะหลีกเลี่ยงยากลุ่มนี้

ความปลอดภัยในคนตั้งครรภ์

ยังไม่หลักฐานความปลอดภัยในการใช้กับคนตั้งครรภ์ ดังนั้นไม่ควรใช้ สำหรับสตรีมีครรภ์ ยานี้จัดอยู่ในประเภท C


การใช้ยานี้ร่วมกับยาขยายหลอดลม Theophyllin

มีรายงานว่าการใช้ยา ciprofloxacin ร่วมกับยาขยายหลอดลมแล้วทำให้เกิดอาการชัก หรือหัวใจหยุดเต้น ซึ่งยา ciprofloxacin อาจจะกระตุ้นทำให้เกิดอาการดังกล่าว

การใช้ยา ciprofloxacin กับระบบประสาท

ยากลุ่มนี้อาจจะทำให้เกิดอาการง่วงซึม สับสน มือสั่น หรือชักดังนั้นควรใช้ยาอย่างระมัดระวัง

การแพ้ยา

ยา ciprofloxacin อาจจะทำให้เกิดการแพ้ยาซึ่งมีการแสดงออกได้หลายรูปแบบได้แก่

ลำไส้อักเสบ

การใช้ยาปฏิชีวนะอาจจะทำให้เกิดลำไส้อักเสบที่เรียกว่า Pseudomembranous Colitis ซึ่งจะมีอาการถ่ายเหลว หรือถ่ายเป็นเลือด

สรุป

ยาปฏิชีวนะ Ciprofloxcin ซิโพรฟอกซาซิน ใช้รักษาการอักเสบระบบทางเดินปัสสาวะ ระบบทางเดินหายใจ การใช้ยาจะต้องใช้ให้ถูกวิธี ควรจะแจ้งแพทย์ถึงโรคประจำตัวหรือประวัติแพ้ยา หรือเกิดอาการระหว่างใช้ยาต้องแจ้งให้แพทย์ทราบ ยานี้ไม่ควรใช้ร่วมกับยาแก้ปวดข้อเพราะอาจจะทำให้เอ็นอักเสบ

ทบทวนวันที่ 15/1/2566

โดย นายแพทย์ ประพันธ์ ปลื้มภาณุภัทร อายุรแพทย์,แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว

 

 

Google
 

เพิ่มเพื่อน