หน้าหลัก| การออกกำลัง | สุขภาพดี | อาหารสุขภาพ | สุขภาพจิต |สุภาพสตรี | การตรวจสุขภาพ | การแปรผลเลือด |โรคต่างๆ |วัคซีน | งูกัด | แพทย์ทางเลือก |โรคผิวหนัง | health calculator | มือถือ


 

ไซนัสอักเสบ Sinusitis

ไซนัสคืออะไร

ไซนัส (Sinus) เป็นโพรงอากาศในกระดูกใบหน้าอยู่บริเวณรอบๆจมูก และมีท่อซึ่งจะเปิดในช่องจมูก ในโพรงอากาศ หรือไซนัสนี้ จะมีเยื่อบุซึ่งเป็นชนิดเดียวกับเยื่อบุช่องจมูกและติดต่อกันโดยผ่านรูเปิดเล็กๆ ภายในไซนัสจะมีเยื่อเมือก ซึ่งจะให้ความอบอุ่น และความชื้นกับอากาศที่ผ่านเข้าไปไซนัสมี 4 คู่ ได้แก่

  1. ไซนัสบริเวณโหนกแก้ม 2 ข้าง Maxillary sinus ไซนัส
  2. ไซนัสระหว่างลูกตาบริเวณ หัวตา 2 ข้าง ethmoid sinus
  3. ไซนัสบริเวณหน้าผากใกล้กับหัวคิ้ว 2 ข้าง frontal sinus
  4. ไซนัสที่อยู่ในกะโหลกศีรษะ ใกล้ฐานสมอง sphenoid sinus

ไซนัสมีหน้าที่อะไร

ไซนัสอักเสบ

หมายถึงการที่ไซนัสมีการอักเสบ สำหรับเชื้อที่เป็นสาเหตุมีทั้งเชื้อไวรัส และเชื้อแบคที่เรียแบ่งไซนัสอักเสบเป็น

สาเหตุของไซนัสอักเสบ

ตามปกติไซนัสทั้งหลายจะมีทางเชื่อมต่อกับจมูก ซึ่งทางเชื่อมต่อนี้จะเปิดโล่งและน้ำมูกใสๆใหลตลอดเวลา ที่มีการสร้างอยู่ในไซนัสก็สามารถไหลระบายลงสู่โพรงจมูกได้ แต่ถ้าหากทางเชื่อมดังกล่าวเกิดการอุดกั้นขึ้นมาด้วยสาเหตุใดก็ตามก็จะทำให้เกิดไซนัสอักเสบได้

อาการและอาการแสดงของโรคไซนัสอักเสบ

ผู้ที่เสี่ยงต่อไซนัสอักเสบ

การวินิจฉัยโรคไซนัสอักเสบ

การวินิจฉัยโรคไซนัสอักเสบของแพทย์จะอาศัยประวัติการเจ็บป่วย การตรวจร่างกาย และการตรวจพิเศษ

ประวัติอาการเจ็บป่วยได้กล่าวไว้ข้างต้น

สำหรับการตรวจร่างกายแพทย์จะให้อ้าปากซึ่งอาจจะพบหนองหรือมูกที่ด้านหลังของคอ และเยื่อบุด้านหลังของคอจะแดง แพทย์จะกดบริเวณหน้าผาก โหนกแก้ม หัวตา หากมีอาการเจ็บอาจจะมีการอักเสบของไซนัสนั้น

สำหรับการตรวจพิเศษไซนัสอักเสบ

เป็นไซนัสอักเสบเมื่อไรจึงจะพบแพทย์

อันตรายจากไซนัสอักเสบ

การป้องกันการเกิดไซนัสอักเสบ

กรณีที่สงสัยว่าไซนัสอักเสบจะเกิดจากเชื้อแบคทีเรีย

ในกรณีที่สงสัยว่าไซนัสอักเสบจะเกิดจากเชื้อแบคทีเรียก็จำเป็นจะต้องให้ยาปฏิชีวนะเช่น

หลักการรักษาไซนัสอักเสบ

หลักการรักษาไซนัสอักเสบประกอบไปด้วย

  1. การรักษาทั่วๆไป
  2. การรักษาการโรคติดเชื้อ
  3. การทำให้การระบายของโพรงอากาศดีขึ้น
  4. รักษาโรคหรือสาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง

การรักษาทั่วๆไป

การรักษาโรคติดเชื้อ

การทำให้การระบายของโพรงอากาศดีขึ้น

รักษาโรคหรือสาเหตุหรือปัจจัยเสี่ยง

เป็นการรักษาที่ต้นเหตุ เช่นหากมีริดสีดวงจมูกก็ผ่าตัด หรือจมูกผิดรูปก็ต้องผ่าตัดแก้ไขเป็นต้น

การรักษาไซนัสอักเสบเรื้อรัง

   


fb google