หน้าหลัก| การออกกำลัง | สุขภาพดี | อาหารสุขภาพ | สุขภาพจิต |สุภาพสตรี | การตรวจสุขภาพ | การแปรผลเลือด | โรคต่างๆ |วัคซีน | งูกัด | แพทย์ทางเลือก |โรคผิวหนัง | health calculator | มือถือ


 

 

Amoxicillin หรือ Amoxycillin

หากเกิดอาการดังต่อไปนี้ให้หยุดยาและพบแพทย์

  • เกิดฝ้าขาวในคอ หรือมีอาการตกขาว
  • ไข้ต่อมน้ำเหลืองโต ปวดตามกล้ามเนื้อ ปวดตามข้อ
  • ผื่นตามผิวหนังหรือผิวลอก
  • ตัวเหลืองตาเหลือง แน่นท้อง คลื่นไส้ เบื่ออาหาร อ่อนเพลีย

ข้อบ่งชี้ในการใช้ยา

Amoxicillin เป็นยา ใช้สำหรับโรคติดเชื้อที่ไวต่อยานี้ ซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาปฏิชีวนะ ดังต่อไปนี้

ขนาดและวิธีการใช้ยา

การรักษาโดยทั่วไปจะรักษานาน 7-10 วันหรือ2-3 วันหลังจากที่ไม่มีอาการ

ผลข้างเคียงของยา

ข้อระวัง

ความปลอดภัยของยานี้ในสตรีมีครรภ์ สำหรับสตรีมีครรภ์ ยานี้จัดอยู่ในประเภท B

   

 


fb google