หน้าหลัก| การออกกำลัง | สุขภาพดี | อาหารสุขภาพ | สุขภาพจิต |สุภาพสตรี | การตรวจสุขภาพ | การแปรผลเลือด |โรคต่างๆ |วัคซีน | งูกัด | แพทย์ทางเลือก |โรคผิวหนัง | health calculator | มือถือ


 

โรคหูชั้นกลางอักเสบเฉียบพลัน (acute otitis media)

โรคหูชั้นกลางอักเสบ Otitis media (OM) หรือหูน้ำหนวก เป็นโรคที่มีการอักเสบของหูชั้นกลาง ซึ่งอยู่ระหว่างหูชั้นนอก และหูชั้นในโดยที่ไม่ได้กล่าวถึงสาเหตุหรือกลไกการเกิด หูชั้นกลางอักเสบแบ่งออกเป็น

  • หูชั้นกลางอักเสบเฉียบพลัน Acute otitis media (AOM)
  • หูชั้นกลางอักเสบและมีน้ำในหู Otitis media with effusion (OME)
  • หูชั้นกลางอักเสบเรื้อง Chronic suppurative otitis media
  • Adhesive otitis media

โรคหูชั้นกลางอักเสบเฉียบพลัน (acute otitis media)

โรคหูชั้นกลางอักเสบเฉียบพลัน (acute otitis media) เป็นโรคที่พบได้บ่อยในเด็ก เนื่องจาก

สาเหตุของหูชั้นกลางอักเสบ

เชื้อโรคที่เป็นสาเหตุของหูชั้นกลางอักเสบเฉียบพลัน

เชื้อที่เป็นสาเหตุของหูชั้นกลางอักเสบอาจจะเป็นเชื้อไวรัส หรือแบคทีเรีย เชื้อมักจะผ่านจากจมูก และ โพรงหลังจมูก sinus เข้าสู่หูชั้นกลางผ่านทางท่อยูสเตเชียน ซึ่งเป็นท่อที่เชื่อมระหว่างโพรงหลังจมูก (nasopharynx) และหูชั้นกลาง   

ประวัติการเจ็บป่วย

ผู้ที่เป็นโรคหูชั้นกลางอักเสบมักจะมีประวัติการเจ็บป่วยดังต่อไปนี้

หากเป็นโรค หูชั้นกลางอักเสบและมีน้ำในหู Otitis media with effusion (OME)

ปัจจัยเสี่ยงของการเกิดหูชั้นกลางอักเสบได้แก่

อาการของโรคหูชั้นกลางอักเสบ

การตรวจทางห้องปฏิบัติการ

โรคหูชั้นกลางอักเสบไม่จำเป็นต้องตรวจทางห้องปฏิบัติการยกเว้นในรายที่คิดว่าอาจจะมีโรคแทรกซ้อนเช่นมีฝีในสมอง การตรวจที่สำคัญได้แก่

การรักษาหูชั้นกลางอักเสบ

  1. การรักษาทางยา

เกณฑ์ในการให้ยาปฏิชีวนะ

ยาปฏิชีวนะที่ใช้รักษาหูชั้นกลางอักเสบ

  1. การรักษาโดยการผ่าตัด

Tympanocentesis

Tympanostomy tubes

การป้องกันหูชั้นกลางอักเสบ

โรคแทรกซ้อนของหูชั้นกลางอักเสบ

   


fb google