หน้าหลัก| การออกกำลัง | สุขภาพดี | อาหารสุขภาพ | สุขภาพจิต |สุภาพสตรี | การตรวจสุขภาพ | การแปรผลเลือด |โรคต่างๆ |วัคซีน | งูกัด | แพทย์ทางเลือก |โรคผิวหนัง | health calculator | มือถือ


 

อาการโรคเหงือก

 

โรคเหงือกจะมีอาการเหงือกร่น เลือดออกตามไรฟันเมื่อแปรงฟัน มีกลิ่นปาก เหงือกบวมและแดง ฟันโยก

รูปที่ 1 เหงือกและฟันปกติ

เหงือกร่น

เหงือกร่น

เหงือกสีแดงมีการอักเสบ

สัญญาณเตือนของโรคเหงือก

โรคเหงือกมีอาการไม่มากจนบางครั้งไม่ได้ให้ความสนใจ จนกระทั่งเป็นเรื่อรังเกิดโรคปริทนต์ ฟันร่วงและอาจจะเกิดโรคหัวใจตามมาในภายหลัง เรามาเรียนรู้อาการเตือนของโรคเหงือกกัน

เหงือกร่น Gum Recession

คนปกติจะมีเหงือกสีชมพูและปิดฟันทำให้ไม่เห็นร่องฟัน เหงือกร่นอาจจะไม่มีอาการอะไร แต่เป็นสัญญาณว่าจะเป็นโรคเหงือก ลักษณะที่สำคัญของเหงือร่นคือ จะเห็นร่องฟันตั้งแต่ 2 ซี่ขึ้นไป และเห็นรากฟัน อ่านที่นี่

เลือดออกจากเหงือก

หากแปรงฟันแล้วเลือดออกแสดงว่าเป็นโรคเหงือก แม้ว่าจะไม่มีเลือดออกก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่เป็นโรคเหงือก เพราะคนปกติจะหลีกเลี่ยงแปรงฟันบริเวณที่ปวดหรือมีปัญหา

มีกลิ่นปาก

กลิ่นปากมีสาเหตุหลายประการ อาหาร โรคเหงือก แผลในปาก ไซนัสอักเสบ ดังนั้นหากระวังเรื่องอาหาร แปรงฟันอย่างถูกวิธี ใช้ไหมขัดฟัน หากยังคงมีกลิ่นปากต้องปรึกษาทันต์แพทย์เพื่อตรวจว่าเป็นโรคเหงือก หรือไม่ อ่านที่นี่

เหงือกแดง

ปกติเหงือกจะมีสีชมพู การที่เหงือกแดงแสดงว่ามีการอักเสบของเหงือก หากมีการกดเจ็บร่วมด้วยแสดงว่ามีการอักเสบ

ฟันโยก

การที่มีฟันโยกแสดงว่าเป็นโรคเหงือกแน่นอนซึ่งเป็นระยะที่เป็นมากแล้ว

   

fb google