หน้าหลัก| การออกกำลัง | สุขภาพดี | อาหารสุขภาพ | สุขภาพจิต |สุภาพสตรี | การตรวจสุขภาพ | การแปรผลเลือด |โรคต่างๆ |วัคซีน | งูกัด | แพทย์ทางเลือก |โรคผิวหนัง | health calculator | มือถือ


 

อาการปากแห้ง

ปากแห้งอาจจะเกิดจากโรคประจำตัวเช่นโรคเบาหวาน หรืออาจจะเกิดจากยาบางชนิด ปากแห้งจะเป็นความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดโรคเหงือก

อาการปากแห้ง

น้ำลายในปากมีหน้าที่คลุกเค้าอาหารย่อยอาหาร ให้ความช่มชื้นในปาก ทำให้ปากสะอาด นอกจากนั้นน้ำลายยังป้องกันการติดเชื้อโดยการควบคุมแบคทีเรีย และเชื้อรา เมื่อร่างกายผลิตน้ำลายลดลงจะเกิดอาการปากแห้ง

สาเหตุของปากแห้ง

รู้ได้อย่างไรว่าปากแห้ง

ผู้ที่มีอาการปากแห้งจะมีอาการดังต่อไปนี้

ปากแห้งจะทำให้เกิดผลเสียอะไร

ผู้ที่ปากแห้งจะมีความเสี่ยงต่อการเกิดเหงือกอักเสบ ฝันผุ การติดเชื้อรา และมีปัญหาเกี่ยวกับการใส่ฟันปลอม

การดูแลผู้ที่ปากแห้ง

ขึ้นกับสาเหตุหากเกิดจากยาให้ปรึกษาแพทย์ที่รักษาเพื่อปรับยา หากเกิดจากการผลิตน้ำลายน้อยให้ใช้ยาที่กระตุ้นการหลั่งน้ำลาย นอกจากนั้นก็มีวิธีที่จะช่วยเรื่องปากแห้ง

การดูและฟัน | คราบหินปูน | สาเหตุโรคเหงือก | สุขอนามัยช่องปาก | โรคเหงือกอักเสบ |

   

fb google