การดูแลสุขอนามัยในช่องปาก


หลักของการดูแลสุขอนามัยในช่องปากประกอบไปด้วยการแปรงฟัน การใช้ไหมขัดฟัน และ การพบทัน๖ืแพทย์เพื่อดูแลฟันอย่างน้อยปีละสองครั้ง

การดูแลสุขภาพในช่องปาก

การดูแลเหงือกและฟันควรจะเริ่มต้นตั้งแต่ยังเป็นทารกซึ่งจะทำให้ได้ฟันที่แข็งแรงไปตลอดชีวิต การรักษาสุขภาพฟันและเหงือกต้องประกอบไปด้วยการเลือกอาหาร เครื่องดื่ม การเลือกแปรงสีฟัน การแปรงฟันวันละ 2 ครั้ง การใช้ไหมขัดฟันและการพบทันตแพทย์เป็นประจำ

ประโยชน์ของการดูแลสุขภาพปาก

มีวิธีการอะไรบ้างที่จะป้องกันโรคเหงือกและฟัน

สุขฟันที่ดีของทารก | การดูแลฟันเด็กอายุ 3-10 ขวบ | การดูแลฟันสำหรับวัยรุ่นและผู้ใหญ่ | การดูแลฟันผู้สูงอายุ | แปรงสีฟันและการแปรงฟัน |

ไหมขัดฟัน โรคในช่องปาก ฟันผุ

 

เพิ่มเพื่อน