หน้าหลัก| การออกกำลัง | สุขภาพดี | อาหารสุขภาพ | สุขภาพจิต |สุภาพสตรี | การตรวจสุขภาพ | การแปรผลเลือด |โรคต่างๆ |วัคซีน | งูกัด | แพทย์ทางเลือก |โรคผิวหนัง | health calculator | มือถือ


 

 

การทำความสะอาดฟัน

การทำความสะอาดฟันจะต้องประกอบด้วยการแปรงฟัน และการใช้ไหมขัดฟัน การใช้ไหมขัดฟันจะช่วยขจัดคราบหินปูน และเศษอาหารตามซอกฟัน

การใช้ไหมขัดฟัน

เนื่องจากคราบหินปูนมักจะจับบริเวณซอกฟันและรอยต่อระหว่างเหงือก และฟัน ซึ่งแปรงสีฟันไม่สามารถเข้าไปทำความสะอาดได้อย่างถั่วถึง จึงจำเ

ป็นต้องใช้ไหมขัดฟัน

ดึงไหมขัดฟันยาว 20 ซม ผูกเป็นวงใช้นิ้วหัวแม่มือและนิ้วชี้จับไหม

ใส่ไหมขัดฟันลงตามร่องฟันเหมือนเลื่อย เพราะหากดันแรงๆอาจจะทำให้เลือดออด

เมื่อไหมถึงเหงือกให้ดึงไหมให้โค้งตามฟัน

ดึงไหมขึ้นลงและทำทั้งสองด้าน

   

 


fb google