หน้าหลัก| การออกกำลัง | สุขภาพดี | อาหารสุขภาพ | สุขภาพจิต |สุภาพสตรี | การตรวจสุขภาพ | การแปรผลเลือด |โรคต่างๆ |วัคซีน | งูกัด | แพทย์ทางเลือก |โรคผิวหนัง | health calculator | มือถือ


 

เหงือกอักเสบ

น้ำลายที่ฉาบบนผิวฟันเมื่อรวมกับเศษอาหารทำให้มีเชื้อแบคทีเรียมาเกา ะและย่อยอาหาร และหลั่งกรดออกมา การที่มีเชื้อแบคทีเรียที่คราบทำให้เกิดเหงือกอักเสบ กรดที่หลั่งออกมาจะทำลายเนื้อฟันทำให้เกิดโรคปริทนต์

เหงือกอักเสบยังอาจจะเป็นสาเหตุของโรคหัวใจ การป้องกันโรคเหงือทำได้โดยการแปรงฟันวันละ2 ครั้ง การใช้ไหมขัดฟัน การพบทันตแพทย์ และการเลือกรับประทานอาหาร

เหงือกปกติ

เหงือกปกติ

เหงือกอักเสบ

เหงือกอักเสบมีสีแดง และคราบหินปูน

เหงือกอักเสบ

เหงือแดงและบวม

เหงือกอักเสบ

ท่านเคยแปรงฟันและมีเลือดออกตามไรฟันหรือไม่ เหงือกท่านเคยมีอาการเจ็บ และบวมหรือไม่ หากเคยเป็นนั้นคืออาการของเหงือกอักเสบ ซึ่งประมาณว่าประชากร ร้อยละ 60-70 จะป่วยโรคเหงือก และโรคเหงือกที่พบบ่อยคือเหงือกอักเสบ

เหงือกอักเสบหมายถึงเหงือกมีการอักเสบ สาเหตุเกิดจากครบหินปูนที่ผิวของฟัน และมีเชื้อแบคทีเรียทำให้เกิดการระคายเคือง และมีเลือดออก หากไม่รักษาโรคเหงือกอักเสบก็จะกลายเป็นโรคปริทนต์ ผู้ป่วยบางรายอาจจะมีการติดเชื้อรุนแรงซึ่งอันตรายต่อการเสียชีวิต

เราจะรู้ได้อย่างไรว่าเป็นโรคเหงือกอักเสบ

อาการดังต่อไปนี้เป็นอาการของโรคเหงือกอักเสบ

อ่านที่นี่

อะไรเป็นสาเหตุของเหงือกอักเสบ

สาเหตุที่สำคัญคือคราบหินปูน ซึ่งจะมีเชื้อแบคทีเรีย และเชื้อก็หลั่งสารที่ทำลายเนื้อเยื่อและกระดูก ทำให้เหงือกมีการอักเสบ นอกจากนั้นสาเหตุอื่นๆได้แก่ อ่านที่นี่

ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคเหงือกอักเสบ

อาการของเหงือกอักเสบ

อ่านที่นี่

การวินิจฉัย

ทันต์แพทย์จะตรวจฟันและเหงือกของท่าน ตรวจคราบหินปูน และตรวจดูว่าท่านเป็นโรคปริทนต์หรือไม่

การรักษา

การป้องกัน

การดูและฟัน | คราบหินปูน | สาเหตุโรคเหงือก | สุขอนามัยช่องปาก | โรคเหงือกอักเสบ |

   

fb google