หน้าหลัก| การออกกำลัง | สุขภาพดี | อาหารสุขภาพ | สุขภาพจิต |สุภาพสตรี | การตรวจสุขภาพ | การแปรผลเลือด |โรคต่างๆ |วัคซีน | งูกัด | แพทย์ทางเลือก |โรคผิวหนัง | health calculator | มือถือ


 

โรคเหงือกและโรคหัวใจ

ความเสี่ยงของการเกิดโรคเหงือกและโรคในช่องปากจะเหมือนกัน คือ การรับประทานอาหารที่มีไม่มีคุณภาพ การสูบบุหรี่ การดื่มสุรา ดังนั้นหากท่านเป็นโรคเหงือกท่านจะเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจด้วย

ได้มีการศึกษาถึงความสัมพันธ์ทั้งสองโรครวมทั้งวิธีป้องกัน

เหงือกและโรคหัวใจโรคเหงือกมีความสัมพันธ์กับโรคหัวใจ

โรคหัวใจเป็นโรคที่พบได้บ่อย และเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตในอันดับต้นๆของประเทศไทย และทั่วโลก การป้องกันโรคหัวใจจะต้องจัดการที่ความเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจ เช่น การงดอาหารมัน การงดอาหารเค็ม การรักาาโรคเบาหวาน โรคความดัน การออกกำลังกายซึ่งบางท่านเสียเงินสมัครสมาชิกของศูนย์ออกกำลังกาย บางท่านก็ซื้อเครื่องมือออกกำลังกายไว้ในบ้าน แต่มีวิธีที่ประหยัดกว่านั้นซึ่งได้ผลดีได้แก่การดูแลสุขภาพช่องปาก เพื่อลดการเกิดโรคเหงือกและโรคในช่องปาก

ทำไมเป็นโรคเหงือกถึงทำให้เกิดโรคหัวใจเพิ่มมากขึ้น

พบว่าผู้ที่มีโรคที่เหงือกหรือฟันจะมีอุบัติการณืการเกิดโรคหัวใจมากกว่าคนที่ไม่มีโรคเหงือก 2 เท่า มีหลายทฤษฎีที่อธิบายความสัมพันธ์ดังกล่าว

โรคในช่องปากที่อาจจะทำให้เกิดโรคหัวใจได้แก่

แนวทางป้องกันโรคเหงือก

ได้มีคำแนะนำให้แพทย์โรคหัวใจแนะนำผู้ป่วยโรคหัวใจให้ตรวจสุขภาพช่องปากกับทันตแพทย์ และทันตแพทย์หากพบโรคในช่องปากต้องถามอาการของดรคหัวใจ

สรุป

การป้องกันโรคเหงือกจะป้องกันโรคหัวใจโดยเฉพาะผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจ ให้ดูแลสุขภาพปากร่วมกับการดูแลสุขภาพกายซึ่งไม่ยาก แปรงฟัน การใช้ไหมขัดฟัน การเลือกอาหารที่จะรับประทาน และการไปพบทันตแพทย์

การดูและฟัน | คราบหินปูน | สาเหตุโรคเหงือก | สุขอนามัยช่องปาก | โรคเหงือกอักเสบ |

   

fb google