หน้าหลัก| การออกกำลัง | สุขภาพดี | อาหารสุขภาพ | สุขภาพจิต |สุภาพสตรี | การตรวจสุขภาพ | การแปรผลเลือด |โรคต่างๆ |วัคซีน | งูกัด | แพทย์ทางเลือก |โรคผิวหนัง | health calculator | มือถือ


 

 

สุขภาพฟันที่ดีของทารก| การดูแลฟันเด็กอายุ 3-10ขวบารดูและฟันสำหรับวัยรุ่นและผู้ใหญ่ การดูแลฟันผู้สูงอายุ การแปรงฟัน

การดูแลฟันสำหรับผู้สูงอายุ

ผู้ใหญ่จะเริ่มฟันร่วงเมื่ออายุ 60 ปีขึ้นไป การดูแลฟันสำหรับผู้สูงอายุก็เหมือนกับวัยอื่น วัยนี้มักจะมีแนวโน้มที่จะรับประทานอาหารที่มีรสหวาน ซึ่งจะทำให้ฟันผุและเกิดโรคเบาหวานได้ง่าย ดังนั้นผู้สูงอายุต้องลดอาหารหวานๆและให้รับประทานอาหารที่มีคุณภาพ

ให้พบทันต์แพทย์ตรวจฟันปีละครั้งแม้ว่าท่านจะไม่มีฟันในปาก เพราะแพทย์จะตรวจว่าฟันปลอมพอดีกับปากหรือไม่ ตรวจว่ามีมะเร็งในช่องปากหรือไม่ สำหรับผู้ที่ใส่ฟันปลอมควรตรวจฟันปีละ 2 ครั้ง

   

 


fb google