หน้าหลัก| การออกกำลัง | สุขภาพดี | อาหารสุขภาพ | สุขภาพจิต |สุภาพสตรี | การตรวจสุขภาพ | การแปรผลเลือด |โรคต่างๆ |วัคซีน | งูกัด | แพทย์ทางเลือก |โรคผิวหนัง | health calculator | มือถือ


 

 

สุขภาพฟันที่ดีของทารก| การดูแลฟันเด็กอายุ 3-10ขวบารดูและฟันสำหรับวัยรุ่นและผู้ใหญ่ การดูแลฟันผู้สูงอายุ การแปรงฟัน

การดูแลฟันเด็กอายุ 3-10ปี

สาเหตุที่สำคัญของฟันผุในเด็กวัยนี้ยังคงเป็นน้ำตาลเหมือนในทารกดังนั้นวิธีป้องฟันผุที่ได้ผลดี คือทำอย่างไรเด็กจะได้รับอาหารหรือเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของน้ำตาลน้อยลง

  1. ลดอาหารที่มีส่วนผสมของน้ำตาล

ท่านไม่จำเป็นต้องคัดขนมหวานของเด็กทั้งหมดเพียงแต่ท่านลดความถี่ของการรับของหวาน และให้รับของหวานระหว่างมืออาหาร วิธีการลดสามารถทำได้ง่ายๆดังนี้

นอกจากนั้นยังต้องระวังเครื่องดื่มที่มีรสเปรี้ยว นำผลไม้ เครื่องดื่มที่มีฟองอาจจะทำให้ฟันเด็กผุ

  1. เลือกของว่างที่ไม่มีน้ำตาล

เด็กบางคนอาจจะหิวในระหว่างมื้อ พยายามหาของว่างที่มีน้ำตาลต่ำให้เด็กเช่น

  1. การแปรงฟัน
  1. พบทันต์แพทย์ตรวจฟันประจำปี
   

 


fb google