หน้าหลัก| การออกกำลัง | สุขภาพดี | อาหารสุขภาพ | สุขภาพจิต |สุภาพสตรี | การตรวจสุขภาพ | การแปรผลเลือด |โรคต่างๆ |วัคซีน | งูกัด | แพทย์ทางเลือก |โรคผิวหนัง | health calculator | มือถือ


 

การป้องกันโรคหูชั้นกลางอักเสบเฉียบพลัน

การป้องกันโดยทั่วๆไป

การป้องกันหูชั้นกลางอักเสบทำได้โดยการทำให้ร่างกายแข็งแรงลดปัจจัยเสี่ยงที่จะทำให้เกิดเป็นไข้หวัด ไข้หวัดใหญ่ เช่น เครียด พักผ่อนไม่เพียงพอ สัมผัสอากาศเย็นมากๆเช่นนอนเปิดแอร์เย็นเกินไป หรือนอนเป่าพัดลม สัมผัสอากาศที่เปลี่ยนอย่างรวดเร็วเช่นร้อนเป็นเย็น เย็นเป็นร้อน ไปยังสถานที่คนมากทำให้มีโอกาศติดเชื้อเพิ่มขึ้น

การลดปัจจัยเสี่ยง

การให้วัคซีน

การให้วัคซีนกับเชื้อโรคบางชนิดสามารถลดการเกิดหูชั้นกลางอักเสบวัคซีนที่นิยมให้คือ

หูชั้นกลางอักเสบ  


fb google