หน้าหลัก| การออกกำลัง | สุขภาพดี | อาหารสุขภาพ | สุขภาพจิต |สุภาพสตรี | การตรวจสุขภาพ | การแปรผลเลือด |โรคต่างๆ |วัคซีน | งูกัด | แพทย์ทางเลือก |โรคผิวหนัง | health calculator | มือถือ


 

เสียงแหบ

เสียงของคนเราเกิดได้อย่างไร

กล่องเสียง[larynx]ของคนเราประกอบไปด้วยสายเสียง[vocalcord ] เมื่อเราหายใจเข้าสายเสียงแยกจากกัน เมื่อเราพูดหรือร้องเพลงสายเสียงจะมาชิดกัน เมื่อลมจากปอดผ่านมาจะทำให้สายเสียงสั่นจนเกิดเสียง สายเสียงที่เล็กจะสั่นเร็วทำให้เกิดเสียงสูง ภาวะที่ทำให้สายเสียงบวมหรือมีเนื้องอกที่สายเสียงจะทำให้เสียงแหบ

สาเหตุของเสียงแหบ

สาเหตุของเสียงแหบมีมากมายโชคดีที่ส่วนใหญ่ไม่ใช่โรคร้าย และสามารถหายได้เองในระยะเวลาไม่นาน สาเหตุที่พบบ่อยๆได้แก่

  1. กล่องเสียงอักเสบ Acute Laryngitis สาเหตุอาจจะเกิดจาการอักเสบจากเชื้อไวรัส หรือเชื้อแบคทีเรีย รวมทั้งการตะโกน เชียร์กีฬา
  2. เนื้องอกที่สายเสียง Vocal Nodules ผู้ต้องใช้เสียงมาก ใช้เสียงนาน หรือเสียงดังไป เช่นคุณครู นักร้อง โฆษก กลุ่มบุคคลเหล่านี้จะมีเนื้องอก vocal nodules (singers nodes) เกิดที่สายเสียงทำให้เสียงแหบ นอกจากนั้นมะเร็งกล่องเสียงก็อาจจะทำให้เกิดเสียงแหบ
  3. การสูบบุหรี่ Smoking ควันบุหรี่จะระคายต่อหลอดลม ข้อระวังบุหรี่ทำให้เกิดมะเร็งกล่องเสียง ดังนั้นผู้ที่สูบบุหรี่และเสียงแหบต้องตรวจกล่องเสียง
  4. ภาวะหูรูดกระเพาะหย่อน Gastroesophageal Reflux กรดจากกระเพาะอาหารไหลย้อนทำให้ระเคืองต่อสายเสียงมักจะเกิดในคนแก่
  5. สาเหตุอื่นๆที่พบได้คือ ภูมิแพ้ โรคทางระบบประสาท การได้รับอุบัติเหตุที่กล่องเสียง

เมื่อไรจะพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

แพทย์จะตรวจอะไรบ้าง

แพทย์ทางหูคอและจมูกจะซักประวัติและตรวจร่างกาย แล้วใช้กระจกส่องดูสายเสียง บางรายอาจจะต้องใช้กล้อง fiberoptic scope ส่องเข้าทางจมูก การตรวจทั้งสองแบบไม่เจ็บปวดอะไร

การป้องกันและการดูแลตัวเอง

   

fb google