หน้าหลัก| การออกกำลัง | สุขภาพดี | อาหารสุขภาพ | สุขภาพจิต |สุภาพสตรี | การตรวจสุขภาพ | การแปรผลเลือด |โรคต่างๆ |วัคซีน | งูกัด | แพทย์ทางเลือก |โรคผิวหนัง | health calculator | มือถือ


 

ยาลดน้ำมูก Decongestants

ยาลดน้ำมูก Decongestants เป็นเป็นยาที่มีส่วนผสมของยาแก้แพ้ และยาที่ลดอาการบวมของหลอดเลือดซึ่งจะบรรเทาอาการคัดจมูกหายใจลำบาก และอาการน้ำมูกไหล รูปแบบของยามีทั้งชนิดรับประทาน ยาพ่นจมูก ยาหยอดตา

ยาพ่นจมูกและยาหยอดตาควรจะใช้ในระยะเวลาที่จำกัดเนื่องจากการใช้ในระยะยาวจะทำให้อาการไม่ดีขึ้น สำหรับยารับประทานสามารถที่จะรับประทานในระยะยาวได้

การออกฤทธิ์ของยาลดน้ำมูก

เมื่อเกิดภูมิแพ้ หลอดเลือดในจมูกหรือตาจะมีการบวม มีการหลั่งมูกและสารน้ำออกมา ยาลดน้ำมูกจะลดอาการบวมของหลอดเลือด ลดอาการคัดจมูก ลดน้ำมูก และลดอาการตาแดง

ผลข้างเคียงของยาลดน้ำมูก

ยาที่มีส่วนผสมของยาแก้คัดจมูก ยาแก้แพ้ และยาแก้ปวดเพื่อที่จะเพิ่มความสะดวกในการรับประทานยา

ข้อควรจะระวังในการใช้ยาลดน้ำมูก

เมื่อท่านจะรับประทานยาลดน้ำมูกจะซื้อรับประทานเอง หรือแพทย์สั่งมีข้อแนะนำดังนี้

ใครไม่ควรจะซื้อยาลดน้ำมูกรับประทานเอง

ให้ปรึกษาแพทย์ก่อนรับประทานยาลดน้ำมูกหากมีภาวะดังต่อไปนี้

เนื่องจากยาลดน้ำมูกอาจจะมีผลกระทบกับยาชนิดอื่นโดยเฉพาะยา ลดน้ำหนัก ยารักษาโรคหอบหืด ยาลดความดันโลหิต ดังนั้นจะต้องแจ้งแพทย์

   


fb google