หน้าหลัก| การออกกำลัง | สุขภาพดี | อาหารสุขภาพ | สุขภาพจิต |สุภาพสตรี | การตรวจสุขภาพ | การแปรผลเลือด |โรคต่างๆ |วัคซีน | งูกัด | แพทย์ทางเลือก |โรคผิวหนัง | health calculator | มือถือ


 

ชื่อสามัญทางยา เลโวซิทีริซีน  Levocetirizine

ชื่อการค้า  Xyzal

ยานี้เป็นยาต้านฮิสตามินใช้รักษาโรคโรคเยื่อจมูกอักเสบ เยื่อบุตาอักเสบเนื่องจากภูมิแพ้ อาการคัน และอาการลมพิษ

รูปแบบยา  Levocetirizine

  • ยาเม็ดขนาด 5 มก
  • ยาน้ำขนาด 2.5 มก/5ซีซี

ข้อบ่งชี้ในการใช้ยา  Levocetirizine

ขนาดยาที่ใช้รักษา

ขนาดยาสำหรับผู้ที่เป็นโรคตับหรือโรคไต(สำหรับผู้ที่อายุมากกว่า 12 ปี)

วิธีใช้ยา  Levocetirizine

ข้อแนะนำในการใช้ยา  Levocetirizine

สิ่งที่ควรแจ้งแพทย์หรือเภสัชกรทราบ 

ทำอย่างไรหากลืมรับประทานยาหรือใช้ยา  Levocetirizine  

ให้รับประทานยาทันทีที่นึกได้ แต่ถ้าเป็นเวลาที่ใกล้กับมื้อต่อไป ให้ข้ามไปรับประทานยามื้อต่อไปเลยโดยไม่ต้องเพิ่มขนาดยาเป็นสองเท่า

อาการอันไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา  Levocetirizine

อาการที่ต้องหยุดยาและพบแพทย์ทันที

ได้แก่อาการแพ้ยาชนิดรุนแรงที่มีอาการ แน่นหน้าอก หายใจลำบาก หายใจมีเสียงหวีด อาการบวมของหน้า คอ ลิ้น ริมฝีปาก ตา มือ แขน เท้า ข้อเท้ อาจจะมีผื่นตามตัว

อาการข้างเคียงที่รุนแรงต้องปรึกษาแพทย์ได้แก่อาการ

อาการข้างเคียงที่ไม่รุนแรงได้แก่

จะต้องปรึกษาแพทย์เรื่องต่อไปนี้หากจะต้องรับยานี้

ความปลอดภัยในสตรีมีครรภ์

ยานี้จัดอยู่ในประเภท B

อาการของผู้ที่ได้รับยาเกินขนาด

ผู้ที่ได้รับยาเกินขนาดจะมีอาการช่วงแรกจะกระสับกระส่ายหลังจากนั้นจะมีอาการง่วงซึม ยังไม่มียาแก้พิษของยานี้

ข้อห้ามในการใช้ยา  Levocetirizine

การเก็บรักษายา 

ยาต้านฮีสตามิน

 


fb google