หน้าหลัก| การออกกำลัง | สุขภาพดี | อาหารสุขภาพ | สุขภาพจิต |สุภาพสตรี | การตรวจสุขภาพ | การแปรผลเลือด |โรคต่างๆ |วัคซีน | งูกัด | แพทย์ทางเลือก |โรคผิวหนัง | health calculator | มือถือ


 

ยา Brompheniramine

ชื่อการค้า  Brompheniramine maleate เป็นยาต้านฮีสตามินใช้บรรเทาอาการแพ้ที่เกิดจากแพ้อากาศ อาการไข้หวัด ผื่นคัน อาการน้ำตาไหล นำยี้ไม่ควรใช้ในเด็กอายุน้อยกว่า 6 ขวบโดยยกเว้นแพทย์จะสั่ง สำหรับยาเม็ดที่ออกฤทธิ์นานไม่ควรใช้ในเด็กที่อายุน้อยกว่า 12 ขวบ

รูปแบบยา  ยาเม็ด

ข้อบ่งชี้ในการใช้ยา  

  • รักษาอาการตาแดง ระคายเคืองตา คันตา
  • รักษาอาการจาม น้ำมูกไหลเนื่องจากอาการแพ้ โรคหวัด
  • รักษาอาการแพ้เกสรดอกไม้
  • อาจใช้เพื่อรักษาโรคหรืออาการอื่นๆได้ ดังนั้นหากมีข้อสงสัยควรสอบถามแพทย์หรือเภสัชกร

วิธีใช้ยา 

สิ่งที่ควรแจ้งแพทย์หรือเภสัชกรทราบ 

ผลข้างเคียงของยา

อาการที่ต้องหยุดยาและพบแพทย์ทันที

หากเกิดอาการแพ้ยาชนิดรุนแรงจะต้องหยุดยาทันทีและพบแพทย์อาการดังกล่าวได้แก่ ผื่น แน่นหน้าอก หายใจไม่ออก หนังตา ปาก คอ บวม มีผื่น

อาการข้างเคียงอื่นๆที่พบได้

อาการอันไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา

  1. อาการอันไม่พึงประสงค์ที่ต้องแจ้งแพทย์หรือเภสัชกรทันที  มีดังนี้ ผื่นแดง คัน ผื่นลมพิษ บวมบริเวณหน้า ริมผีปาก ลิ้น ปัญหาการหายใจ การมองเห็นเปลี่ยนแปลง เจ็บหน้าอก หัวใจเต้นเร็ว ไม่เป็นจังหวะ หวาดกลัว กระวนกระวาย ไข้ เจ็บคอ ประสาทหลอน ความดันโลหิตสูง ชัก ปัญหาการปัสสาวะ มีเลือดออกหรือจ้ำเลือด เหนื่อยง่าย
  2. อาการอันไม่พึงประสงค์อื่นที่อาจเกิดระหว่างใช้ยา หากเป็นต่อเนื่อง หรือ รบกวนชีวิตประจำวัน ให้ แจ้งแพทย์หรือเภสัชกรทราบ มีดังนี้ ปาก จมูก คอ แห้ง ปวดศรีษะ

การเก็บรักษายา 

ยาต้านฮีสตามิน

   


fb google