ยา Brompheniramine

ชื่อการค้า  Brompheniramine maleate เป็นยาต้านฮีสตามินใช้บรรเทาอาการแพ้ที่เกิดจากแพ้อากาศ อาการไข้หวัด ผื่นคัน อาการน้ำตาไหลยานี้ไม่ควรใช้ในเด็กอายุน้อยกว่า 6 ขวบโดยยกเว้นแพทย์จะสั่ง สำหรับยาเม็ดที่ออกฤทธิ์นานไม่ควรใช้ในเด็กที่อายุน้อยกว่า 12 ขวบ

ข้อบ่งชี้ในการใช้ยา  

 • รักษาอาการตาแดง ระคายเคืองตา คันตา
 • รักษาอาการจาม น้ำมูกไหลเนื่องจากอาการแพ้ โรคหวัด
 • รักษาอาการแพ้เกสรดอกไม้
 • อาจใช้เพื่อรักษาโรคหรืออาการอื่นๆได้ ดังนั้นหากมีข้อสงสัยควรสอบถามแพทย์หรือเภสัชกร

วิธีใช้ยา Brompheniramine

 • ยานี้ใช้สำหรับรับประทาน ให้ใช้ยานี้ตามวิธีใช้ที่ระบุบนฉลากยาอย่างเคร่งครัด โดยห้ามใช้ยาในขนาดที่มากหรือน้อยกว่าที่ระบุ และหากมีข้อสงสัยให้สอบถามแพทย์หรือเภสัชกร
 • เด็กอายุต่ำว่า 2 ปีไม่ควรใช้และควรใช้อย่างระมัดระวังในเด็กอายุ 2-11 ปี
 • ยานี้อาจทำให้มีอาการง่วงซึมได้ ควรหลีกเลี่ยงการขับรถหรือการทำงานกับเครื่องจักรกลหลังจากรับประทานยา
 • หลีกเลี่ยงการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในระหว่างที่รับประทานยานี้อยู่
 • หากมีอาการเสียดท้องให้รับประทานยาพร้อมอาหาร หรือดื่มนมหลังรับประทานยา
 • สำหรับยาเม็ดห้ามบดหรือเคี้ยวยา
 • สำหรับยาน้ำต้องตรวงขนาดให้ถูกต้อง

สิ่งที่ควรแจ้งแพทย์หรือเภสัชกรทราบ 

 • ประวัติแพ้ยา brompheniramine หรือยาอื่น
 • ยาอื่นๆที่ท่านใช้ ทั้งยาที่แพทย์สั่งจ่ายและยาที่ซื้อเอง ทั้งวิตามิน อาหารเสริม และสมุนไพร
 • ตั้งครรภ์ วางแผนจะตั้งครรภ์ หรือให้นมบุตร
 • มีหรือเคยมี โรคแผลในระบบทางเดินอาหาร หืด ต้อหิน โรคหอบหืด ถุงลมโป่งพอง หลอดลมอักเสบเรื้อรัง ชัก โรคหัวใจ ความดันโลหิตสูง ไฮเปอร์ไทรอยด์ ต้อหิน ต่อมลูกหมากโต โรคตับ
 • ให้แจ้งแพทย์หากท่านรับประทานยาอยู่ก่อนโดยเฉพาะยาที่ทำให้เกิดอาการง่วง เช่น ยาแก้แพ้ ยากันชัก ยานอนหลับ ยาคลายเครียด ยาคลายกล้ามเนื้อ ยาจิตเวช ยาแก้แพ้หรือยาแก้หวัดอื่นๆ

ผลข้างเคียงของยา Brompheniramine

อาการที่ต้องหยุดยาและพบแพทย์ทันที

หากเกิดอาการแพ้ยาชนิดรุนแรงจะต้องหยุดยาทันทีและพบแพทย์อาการดังกล่าวได้แก่ ผื่น แน่นหน้าอก หายใจไม่ออก หนังตา ปาก คอ บวม มีผื่น

อาการข้างเคียงอื่นๆที่พบได้

 • ยานี้อาจจะทำให้เกิดอาการง่วงซึม ตามัว ดังนั้นไม่ควรจะขับรถหรือทำงานกับเครื่องจักร
 • ยานี้อาจจะทำให้ ปากแห้ง วิธีแก้โดยการอมลูกอม หรือดื่มน้ำมากๆ ยานี้อาจจะทำให้เสมหะเหนียวซึ่งส่งผลเสียต่อผู้ป่วยโรคหอบหืด และโรคถุงลมโป่งพอง ดังนั้นผู้ที่เป็นโรคดังกล่าวจะต้องแจ้งต่อแพทย์
 • หากดื่มสุราจะทำให้เกิดอาการง่วงซึมมากขึ้น
 • ควรจะใช้อย่างระมัดระวังสำหรับผู้ที่มีโรคประจำตัว เช่นโรคเบาหวาน ผู้ที่ติดสุรา โรคตับ
 • ผู้ที่สูงอายุจะมีอาการง่วงซึมได้ง่าย
 • ในเด็กเล็กจะมีอาการหงุดหงิดร้องกวน
 • สำหรับคนตั้งครรภ์และผู้ที่เลี้ยงลูกด้วยนมตนเองต้องปรึกษาแพทย์ก่อนการใช้ยา

อาการอันไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา

การเก็บรักษายา 

 • เก็บยานี้ในภาชนะบรรจุเดิมที่บรรจุมา ปิดภาชนะให้สนิท และเก็บให้พ้นมือเด็ก
 • เก็บยานี้ที่อุณหภูมิห้องโดยไม่ให้อยู่ในที่ร้อนมากกว่า 30 องศาเซลเซียส เช่น บริเวณที่ถูกแสงแดดโดยตรง และไม่เก็บยาในบริเวณที่เปียกหรือชื้น

ยาต้านฮีสตามิน