หน้าหลัก| การออกกำลัง | สุขภาพดี | อาหารสุขภาพ | สุขภาพจิต |สุภาพสตรี | การตรวจสุขภาพ | การแปรผลเลือด |โรคต่างๆ |วัคซีน | งูกัด | แพทย์ทางเลือก |โรคผิวหนัง | health calculator | มือถือ


 

cetirizine Loratadine Fexofenadine Hydroxazine ยาsteroid ยาพ่น ยาลดน้ำมูก

ชื่อสามัญ  Cetirizine [hydrochloride]  

เป็นยาแก้แพ้ที่ออกฤทธิ์ที่ H1-Receptor ยานี้เป็นยาต้านฮิสตามีนใช้รักษาโรคเยื่อจมูกอักเสบ เนื่องจากโรคภูมิแพ้ตามฤดูกาล เยื่อบุตาอักเสบ เยื่อจมูกอักเสบจากโรคภูมิแพ้ อาการคันและลมพิษ

ข้อบ่งชี้ในการใช้ยา

  • ยานี้เป็นสารต้านฮิสตามีน ใช้เพื่อช่วยบรรเทาอาการไข้ละอองฟาง Hey fever (มีสาเหตุจากการแพ้สารพวกละอองเกสรดอกไม้ ฝุ่นละออง หรือสารอื่นในอากาศ) ได้แก่ จาม น้ำมูกไหล ตาแดง คันที่ตาและน้ำตาไหล คันจมูกและลำคอ
  • นอกจากนี้ ยังใช้เพื่อช่วยบรรเทาอาการคัน และผิวหนังแดงที่เกิดจากผื่นลมพิษ แต่ไม่สามารถป้องกันอาการผื่นลมพิษหรือการแพ้อื่นๆ ทางผิวหนังได้
  • โรคภูมิแพ้ Seasonal allergic rhinitis
  • ลมพิษ

ขนาดและวิธีใช้

วิธีการใช้ยา

รูปแบบของยา

การรับประทานยาเกินขนาด


ข้อห้ามใช้

ข้อควรจะระวัง

ถึงแม้ยานี้จะจัดเป็นยาต้านฮิสตามีนชนิดไม่ทำให้ง่วง แต่ในบางคนอาจเกิดอาการง่วงซึมได้ จึงควรระมัดระวังเมื่อขับขี่ยานยนต์หรือทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรกล

ผลข้างเคียงของยา

อากาผลข้างเคียงที่ต้องหยุดยาและพบแพทย์ทันที 

อาการที่ต้องพบแพทย์โดยรีบด่วนได้แก่อาการของแพ้ยาอย่างรุนแรงได้แก่ มีผื่นขึ้น หายใจลำบาก บวมใบหน้า ริมฝีปาก ลิ้น คอ

ผลข้างเคียงที่พบได้บ่อย

มีดังนี้ ง่วงซึม มึนงง อ่อนเพลียหรือเหนื่อยมาก ปากแห้ง ท้องเสีย คลื่นไส้ อาเจียน ไม่สบายท้อง ปวดท้อง

ความปลอดภัยของยานี้ในสตรีมีครรภ์
สำหรับสตรีมีครรภ์ ยานี้จัดอยู่ในประเภท B

การใช้ยานี้ร่วมกับยาชนิดอื่น

สิ่งที่ควรแจ้งแพทย์หรือเภสัชกรทราบ 

ยาต้านฮีสตามิน

การรักษาโรคภูมิแพ้

fb google