การเจาะเยื่อแก้หู Myringotomy

เป็นการผ่าตัดที่เยื่อแก้หูโดยใช้มีดขนาดเล็กกรีดที่เยื่อแก้วหูเพื่อให้น้ำในหูชั้นกลางที่เกิดจากการอักเสบไหลออกมา น้ำที่ไหลออกมาอาจจะเป็นน้ำเหลือง เมือก หรือหนอง น้ำที่ได้จากหูแพทย์อาจจะส่งไปเพาะแบคทีเรีย หรือไปตรวจหาเชื้อไวรัส

เด็กจะมีท่อ eustachian tube สั้นและอยู่ในแนวนอน และการทำงานของท่อนี้ยังไม่สมบูรณ์ เมื่อเด็กเป็นหวัดจะทำให้การระบายของท่อนี้ไม่ดี เชื้อแบคทีเรียและเชื้อไวรัสมีโอกาศเข้าไปในหูชั้นกลางสูง ทำให้เกิดการอักเสบ และมีการสร้างน้ำในหูชั้นกลางเกิดภาวะที่เรียกว่า otitis media with effusion OME

ข้อบ่งชี้ในการเจาะเยื่อแก้วหู

การเจาะเยื่อแก้วหูจะเจาะภาวะดังต่อไปนี้

  • หูชั้นกลางอักเสบเฉียบพลัน จะเจาะในรายที่ไม่ตอบสนองต่อการรักษา
  • หู้ชั้นกลางอักเสบและมีน้ำเป็นซ้ำ หากเป็นมากกว่า 4-5 ครั้งใน 6 เดือน
  • หูชั้นกลางอักเสบเรื้อรังและมีน้ำ หากเป็นเรื้อรังนานกว่า 3 เดือน

เนื่องจากเยื่อแก้วหูจะหายได้เร็วดังนั้นเจาะเยื่อแก้วหู และการดูดเอาน้ำออกจากหูชั้นกลางจึงได้ประโยชน์ระยะสั้น หากมีการใส่ท่อระบายจะทำให้เกิดผลดีต่อการได้ยินของเด็ก

หูชั้นกลางอักเสบ  

เพิ่มเพื่อน