หน้าหลัก | สุขภาพดี | สุภาพสตรี | การแปลผลเลือด | โรคต่างๆ | วัคซีน

เวียนศีรษะบ้านหมุนชนิด vertigo

เป็นอาการเวียนศีรษะ ชนิดหนึ่งที่มีความรู้สึกว่าสิ่งแวดล้อมรอบตัวหมุน หรือรู้สึกว่าตัวเองหมุน มักจะมีอาการคลื่นไส้อาเจียน และเสียการทรงตัว สาเหตุเกิดได้ทั้งในสมอง และจากหู โดยมากมักจะเกิดจากโรคของหูชั้นในเมื่อเกิดอาการเวียนศีรษะบ้านหมุดอาจจะเกิดนานเป็นชั่วโมง หรือเป็นวัน อ่านเรื่องการทำงานของหู

สาเหตุของเวียนศีรษะบ้านหมุน vertigo

สาเหตุของโรคเวียนศีรษะแบ่งออกตามตำแหน่งที่เกิดคือ

โรคเวียนศีรษะที่พบได้แก่

ปัจจัยเสี่ยงของการเกิดเวียนศีรษะบ้านหมุน

อาการของโรคเวียนศีรษะบ้านหมุน

อาการที่สำคัญคือบ้านหมุน การพลิกตัว หรือการหันศีรษะจะกระตุ้นทำให้เกิดอาการบ้านหมุน

ตรวจร่างกายจะพบมีการกระตุกของตา และจะมีการเดินเซ ผู้ป่วยจะไม่มีอาการอ่อนแรงของแขนขา หากมีอาการอ่อนแรงแขนหรือขาต้องระวังว่าเป็นอาการของโรคหลอดเลือดสมอง

การวินิจฉัยเวียนศีรษะบ้านหมุน

แพทย์จะซักประวัตการเจ็บป่วย ประวัติการใช้ยา ประวัติการเจ็บป่วยในอดีต หลังจากนั้นแพทย์จะตรวจร่างกายทั่วไป และตรวจระบบประสาท แพทย์อาจจะตรวจโดยกระตุ้นทำให้เกิดอาการเวียนศีรษะบ้านหมุน สำหรับผู้ป่วยบางรายอาจจะต้องตรวจพิเศาเพิ่ม เช่นการทำคอมพิวเตอร์สมองเป็นต้น

การรักษาโรคเวียนศีรษะบ้านหมุน

การรักษาที่ได้ผลดีคือการเคลื่อนไหวศีรษะเพื่อเปลี่ยนตำแหน่งของ canalith ซึ่งควรจะทำโดยแพทย์การรักษาโรคเวียนศีรษะบ้านหมุน

การป้องกันโรคเวียนศีรษะบ้านหมุน

การควบคุมปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคหลอดเลือดสมองจะช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคเวียนศีรษะบ้านหมุนได้ โดยการควบคุมน้ำหนัก ความดันโลหิต น้ำตาลในเลือด ไขมันในเลือดให้ใกล้เคียงปกติ และหมั่นบริหารเพื่อป้องกันการเกิดซ้ำ