การรักษาเวียนศีรษะบ้านหมุน

ส่วนใหญ่หายได้เอง แต่อาจจะเป็นๆหายๆวิธีการรักษาแบบไม่ต้องใช้ยาสามารถทำได้สองวิธีคือ

 • The Semont maneuver โดยการให้ผู้ป่วยนอนตะแคงด้านหนึ่งแล้วรีบพลิกตัวไปอีกด้านหนึ่งทันที

 • The Epley maneuver โดยการเคลื่อนศีรษะไป 4 ทิศทาง
 • การบริหารที่เรียกว่า Brandt-Daroff exercises สามารถทำได้เองที่บ้านเพื่อทำให้เกิดความสมดุลทำวันละหลายครั้งทำติดต่อกัน 2-3 สัปดาห์

 

ผู้ป่วยร้อยละ80จะตอบสนองต่อวิธีดังกล่าวและอัตราการเกิดซ้ำเพียงแค่ร้อยละ 5หลังจากนั้นจะต้องปฏิบัติตัวดังนี้

 1. หลังจากทำให้อยู่เฉยๆ 10 นาทีเพราะอาจจะเกิดอาการบ้านหมุนได้และไม่ควรขับรถ
 2. เวลาให้หนุนหมอนสูงประมาณ 45 องศาเป็นเวลาสองวัน ระหว่าวันพยายามให้ศีรษะตั้งตรงช่วงนี้ยังไม่ไปทำผมหรือพบหมอฟัน งดการออกกำลังที่ต้องทำให้ศีรษะหันไปมา การโกนหนวดหรือสระผมศีรษะต้องตั้งตรง
 3. ภายในหนึ่งสัปดาห์หลังจากการเกิดเวียนศีรษะต้องหลีกเลียงปัจจัยที่กระตุ้นให้เวียนศีรษะ
 • ใช้หมอนสองใบเวลานอน
 • ห้ามนอนตะแคงข้างที่ทำให้เกิดโรค
 • ห้ามเงยหน้าหรือก้มหน้า
 • หลีกเลี่ยงการหงายหน้าเช่น ท่าทีใช้ถอนฟัน หรือทำผม งดการทำ sit-up
 1. หลังจากหนึ่งสัปดาห์ให้ดำเนินชีวิตตามปกติ

ยาที่ใช้รักษาเวียนศีรษะบ้านหมุน

มียาหลายชนิดที่ใช้รักษาอาการเมารถสามารถบรรเทาอาการเวียนศีรษะบ้านหมุน

 • meclizine (Antivert, Bonine, Dramamine II, D-Vert) 
 • diazepam (Valium) 
 • dimenhydrinate (Dramamine) 
 • promethazine (Phenergan) 
 • scopolamine (Isopto, Scopace)

เมื่อไรจึงจะต้องพบแพทย์

โรคนี้เป็นแล้วหายเองได้ แต่หากมีอาการดังต่อไปนี้ควรจะพบแพทย์

 • มีอาการอ่อนแรงของแขนหรือขาข้างหนึ่ง
 • มีอาการชาแขนหรือขาข้างหนึ่ง
 • มีไข้
 • ปวดศีรษะและมีคอแข็ง
 • มีความผิดปกติเกี่ยวกับการได้ยิน
 • มีอาการมาก

ผู้ป่วยไม่ควรจะขับรถเองควรจะมีคนขับไปโรงพยาบาล