หน้าหลัก| การออกกำลัง | สุขภาพดี | อาหารสุขภาพ | สุขภาพจิต |สุภาพสตรี | การตรวจสุขภาพ | การแปรผลเลือด |โรคต่างๆ |วัคซีน | งูกัด | แพทย์ทางเลือก |โรคผิวหนัง | health calculator | มือถือ


 

อาการของโรคหูชั้นกลางอักเสบ

  1. ปวดหูข้างที่เป็น อาจรู้สึกแน่นๆภายในหู หรือมีเสียงดังในหู
  2. ไข้สูง เด็กเล็กอาจร้องไม่หยุด โดยเฉพาะเวลากลางคืน และกระวนกระวาย อาจดึงใบหูข้างที่ปวด และอาจมีอาการคลื่นไส้ อาเจียน และชักได้
  3. หูอื้อ ระดับการได้ยินลดลง โดยอาการดังกล่าวมักจะมีการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจส่วนบนนำมาก่อน
  4. อาการปวดหู, ไข้ และหูอื้อ จะลดลง หลังจากเยื่อแก้วหูทะลุ และมีหนองไหลออกมาแล้ว

อาการแสดงหูชั้นกลางอักเสบ

การตรวจร่างกายที่สำคัญคือการส่องกล้องเพื่อตรวจเยื่อแก้วหู ที่เรียกว่า Pneumatic otoscopy examinationเป็นการตรวจเยื่อแก้วหูซึ่งต้องใส่ลมเข้าไปในหูชั้นนอกเพื่อดูการเคลื่อนไหวของเยื่อแก้หู สิ่งที่ต้องตรวจได้แก่

  1. เยื่อแก้วหูแดง และบวม มักจะโป่งออกมาจนไม่สามารถเห็นโครงสร้างปกติภายในหูชั้นกลางได้
  1. อาจมีอาการปวด และกดเจ็บบริเวณกระดูกมาสตอยด์หลังหูผู้ป่วย
  2. บางราย อาจมีเยื่อแก้วหูทะลุ และมีหนอง, เลือด หรือหนองปนเลือดไหลออกมา
  3. ผู้ป่วยบางราย อาจมีอัมพาตของกล้ามเนื้อใบหน้า เนื่องจากเส้นประสาทสมองคู่ที่ 7 มีการอักเสบ

Chronic suppurative OM เป็นการอักเสบเรื้อรังของหูชั้นกลางอย่างน้อย 6 สัปดาห์ และมักจะมีหนองไหลออกจากหูเนื่องจากแก้หูทะลุ

หูชั้นกลางอักเสบ  


fb google