โรคแทรกซ้อนของหูชั้นกลางอักเสบ

โรคหูชั้นกลางอักเสบเฉียบพลันนี้ ถ้าไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้องอาจจจะทำให้เกิดโรคแทรกซ้อนเช่น

  • มีน้ำขังในหูชั้นกลาง (otitis media with effusion)
  • แก้วหูทะลุ (tympanic membrane perforation)
  • เกิดหูชั้นกลางอักเสบเรื้อรัง (chronic otitis media)
  • โพรงกระดูกมาสตอยด์อักเสบเฉียบพลัน (acute mastoiditis),
  • หูชั้นในอักเสบ (acute labyrinthitis),
  • ฝีหลังหู  (subperiosteal abscess),
  • อัมพาตของกล้ามเนื้อใบหน้า เนื่องจากเส้นประสาทสมองคู่ที่ 7 มีการอักเสบ (facial nerve paralysis)
  • เยื่อหุ้มสมองอักเสบ (meningitis),
  • ฝีในสมอง (brain abscess) 
  • หากเด็กไข้สูงอาจจะเกิดการชักได
หูชั้นกลางอักเสบ  

เพิ่มเพื่อน