หน้าหลัก| การออกกำลัง | สุขภาพดี | อาหารสุขภาพ | สุขภาพจิต |สุภาพสตรี | การตรวจสุขภาพ | การแปรผลเลือด |โรคต่างๆ |วัคซีน | งูกัด | แพทย์ทางเลือก |โรคผิวหนัง | health calculator | มือถือ


 

 

Doxycycline

หากเกิดผลข้างเคียงที่รุนแรงดังต่อไปนี้ให้หยุดยาและพบแพทย์

 • ปวดศีรษะ มึนงง ตามัว
 • ไข้หนาวสั่น ปวดตามตัว ครั่นเนื้อครั่นตัว
 • ผิวแดง หรือมีตุ่มตามผิวหนัง
 • ปัสสาวะออกน้อย หรือไม่ออก
 • ตัวเหลืองตาเหลือง ปัสสาวะสีเข้ม
 • ปวดท้องร้าวไปหลัง คลื่นไส้อาเจียน
 • จ้ำเลือดตามลำตัวหรือเลือดออกง่าย
 • ท้องร่วงหรือถ่ายเป็นเลือด

ข้อควรระมัดระวัง

ก่อนจะรับยานี้หากมีอาการหรือภาวะดังต่อไปนี้ให้แจ้งแพทย์ก่อน

ข้อบ่งชี้ในการใช้ยา

ยานี้จัดอยู่ในกลุ่ม Tetracycline ใช้รักษาโรค

 1. การติดเชื้อ Rickettsiae เช่นโรค  typhus
 2. โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เช่น หนองในเทียม ฝีมะม่วง การติดเชื้อ Chlamydia แผลริมอ่อน ซิฟิลิส
 3. การติดเชื้อทางเดินหายใจ เช่น Mycoplasma pneumoniae และเชื้ออื่นๆที่เพาะเชื้อแล้วไม่ดื้อต่อยาเช่น Haemophilus influenzae.  Klebsiella species.  Streptococcus pneumoniae.
 4. การติดเชื้อทางตา Tracoma
 5. โรคกาลี Antrax
 6. โรคที่เป็นทางเลือกหากแพ้ยา penicillin เช่น ซิฟิลิส Actinomycosis คุดทะราด

ขนาดและวิธีใช้

ขนาดยาที่ให้

ผลข้างเคียงของยา

ข้อควรจะระวังในการใช้ยา Doxycycline

 1. ยานี้จะทำให้ฟันมีสีเหลืองดังนั้นไม่ควรจะในเด็ก
 2. ยานี้อาจจะทำให้เกิดลำไส้อักเสบที่เรียกว่า Pseudomembranous Colitis ซึ่งจะมีอาการท้องร่วง มีไข้ ผู้ที่ใช้ยาปฏิชีวนะทุกคนที่มีท้องร่วงให้คิดถึงโรคนี้เพราะมีความรุนแรง
 3. แพ้แสงแดด Photosensitivity เมื่อตากแดดมีมีผื่นขึ้น
 4. ความดันในศีรษะเพิ่มขึ้น Benign Intracranial Hypertension โดยผู้ใช้จะมีอาการปวดศีรษะ
   

 


fb google