แพ้แสงแดด Photosensitivity

 

ภาพที่ท่านเห็นคือผื่นที่เกิดจากโรคแพ้แสงแด Photosensitivity จะเป็นมากบริเวณที่ถูกแสงมากที่สุดคือ จมูก หน้าผาก ปลายคาง ใบหู รูปตัววีที่คอเสื้อ แขนนอกเสื้อ ลักษณะอาจจะเป็นผื่นแดง หรือมีตุ่มแข็ง ตุ่มใสลมพิษ หรือรอยดำ

รังสี UV ในแสงแดด

แสงแดดประกอบไปด้วยแสงที่เราสามารถเห็นด้วยตา และรังสีที่เราไม่เห็นด้วยตาที่เรียกว่ารังสี ultraviolet radiation (UVR) รังสี UV สามารถทำให้เกิดผิวหนังไหม้ และเกิดมะเร็งผิวหนัง . UVR can produce tanning but also causes burning and skin cancer.

รังแสง UV มีสองชนิดได้แก่ UVB ซึ่งเป็นรังสีคลื่นสั้นทำให้เกิดผิวหนังไหม้ และรังสี UVA ซึ่งทำให้เกิดผิวสีแทน คนทั่วไปอาจจะแพ้รังสีชนิดหนึ่ง หรืออาจจะแพ้ทั้งสองรังสีก็ได้

การทดสอบว่าแพ้แสง

การทดสอบว่าแพ้รังสีทำได้โดยการฉายรังสีไปยังผิวหนังและดูปฏิกิริยาว่าเกิดผื่นหรือไม่ หากแพ้ยา หรือสารเคมีอาจจะทดสอบที่เรียกว่า photopatch tests โดยการทาสารเคมีที่สงสัยไปยังผิวหนังและฉายรังสีและตรวจดูว่าเกิดผื่นหรือไม่

สาเหตุ

 • เกิดจากการรับประทานยาบางชนิด เช่น Chlorpromazine,Phenothiazine,Nalidixic acid,Chlorothiazide,Sulfonamide,Griseofluvin
 • เกิดจากยาทาได้แก่ Tetrachlor-salicylanilides,Tetrachlor-carbanilides,Tribromo-salicylanilides สารพวกนี้ผสมอยู่ในสบู่ยา ยาระงับกลิ่นตัว และน้ำมันใส่ผม
 • ไม่ทราบสาเหตุ เมื่อผิวหนังสัมผัสแสง UV แลวทำให้เกิดผื่น เช่นโรค
 • เกิดโรคที่มีความบกพร่อองทางพันธุกรรมทำให้เกิดความไม่สมดุลของสารเคมีได้แก่โรค
 • เกิดร่างกายมีโรคประจำตัวเมื่อสัมผัสแสงจะทำให้เกิดผื่น

การรักษา

 • ป้องกันมิให้ถูกแสง ในช่วงเวลา 10 นถึงเวลา 17 น ซึ่งเป็นช่วงที่มีรังสี UV สูงสุด
 • หรืออาจจะใช้ยาทากันแดด เช่น PABA ทาเวลาเช้าและกลางวัน หรือแม้กระทั่งอยู่ในร่มเงา
 • ทาครีมกันแสงแม้ว่าจะอยู่ในรถ หรือในบ้านที่แสงส่องถึง
 • ใส่เสื้อแขนยาที่มีคอเสื้อสูง กางเกงหรือกระโปงคลุมข้อเท้า โดยใส่ผ้าทอที่หนา
 • สวมหมวกปีกกว้าง
 • หลีกเลี่ยงการใช้ยาหรือสบู่ที่เป็นสาเหตุ
 • ยาทา steroid ยารับประทาน
โรค SLE แพ้แสงแดด
fb google