แพ้แสงแดด Photosensitivity

 

ภาพที่ท่านเห็นคือผื่นที่เกิดจากโรคแพ้แสงแด Photosensitivity จะเป็นมากบริเวณที่ถูกแสงมากที่สุดคือ จมูก หน้าผาก ปลายคาง ใบหู รูปตัววีที่คอเสื้อ แขนนอกเสื้อ ลักษณะอาจจะเป็นผื่นแดง หรือมีตุ่มแข็ง ตุ่มใสลมพิษ หรือรอยดำ

รังสี UV ในแสงแดด

แสงแดดประกอบไปด้วยแสงที่เราสามารถเห็นด้วยตา และรังสีที่เราไม่เห็นด้วยตาที่เรียกว่ารังสี ultraviolet radiation (UVR) รังสี UV สามารถทำให้เกิดผิวหนังไหม้ และเกิดมะเร็งผิวหนัง

รังแสง UV มีสองชนิดได้แก่ UVB ซึ่งเป็นรังสีคลื่นสั้นทำให้เกิดผิวหนังไหม้ และรังสี UVA ซึ่งทำให้เกิดผิวสีแทน คนทั่วไปอาจจะแพ้รังสีชนิดหนึ่ง หรืออาจจะแพ้ทั้งสองรังสีก็ได้

การทดสอบว่าแพ้แสงแดด

การทดสอบว่าแพ้รังสีทำได้โดยการฉายรังสีไปยังผิวหนังและดูปฏิกิริยาว่าเกิดผื่นหรือไม่ หากแพ้ยา หรือสารเคมีอาจจะทดสอบที่เรียกว่า photopatch tests โดยการทาสารเคมีที่สงสัยไปยังผิวหนังและฉายรังสีและตรวจดูว่าเกิดผื่นหรือไม่

สาเหตุแพ้แสงแดด

 • เกิดจากการรับประทานยาบางชนิด เช่น Chlorpromazine,Phenothiazine,Nalidixic acid,Chlorothiazide,Sulfonamide,Griseofluvin
 • เกิดจากยาทาได้แก่ Tetrachlor-salicylanilides,Tetrachlor-carbanilides,Tribromo-salicylanilides สารพวกนี้ผสมอยู่ในสบู่ยา ยาระงับกลิ่นตัว และน้ำมันใส่ผม
 • ไม่ทราบสาเหตุ เมื่อผิวหนังสัมผัสแสง UV แลวทำให้เกิดผื่น เช่นโรค
 • เกิดโรคที่มีความบกพร่อองทางพันธุกรรมทำให้เกิดความไม่สมดุลของสารเคมีได้แก่โรค
 • เกิดร่างกายมีโรคประจำตัวเมื่อสัมผัสแสงจะทำให้เกิดผื่น

การรักษาแพ้แสงแดด

 • ป้องกันมิให้ถูกแสง ในช่วงเวลา 10 นถึงเวลา 17 น ซึ่งเป็นช่วงที่มีรังสี UV สูงสุด
 • หรืออาจจะใช้ยาทากันแดด เช่น PABA ทาเวลาเช้าและกลางวัน หรือแม้กระทั่งอยู่ในร่มเงา
 • ทาครีมกันแสงแม้ว่าจะอยู่ในรถ หรือในบ้านที่แสงส่องถึง
 • ใส่เสื้อแขนยาที่มีคอเสื้อสูง กางเกงหรือกระโปงคลุมข้อเท้า โดยใส่ผ้าทอที่หนา
 • สวมหมวกปีกกว้าง
 • หลีกเลี่ยงการใช้ยาหรือสบู่ที่เป็นสาเหตุ
 • ยาทา steroid ยารับประทาน
โรค SLE แพ้แสงแดด