หน้าหลัก| การออกกำลัง | สุขภาพดี | อาหารสุขภาพ | สุขภาพจิต |สุภาพสตรี | การตรวจสุขภาพ | การแปรผลเลือด |โรคต่างๆ |วัคซีน | งูกัด | แพทย์ทางเลือก |โรคผิวหนัง | health calculator | มือถือ


 

ยาระบายแก้ท้องผูก Bisacodyl

ชื่อการค้าอื่น ๆ     Dulcolax, Gencolax, Kadolax, Laxcodyl, Vacolax ยา Bisacodyl ใช้เป็นยาระบายสำหรับคนที่ท้องผูกแต่เน้นให้ใช้ช่วงเวลาสั้นๆ นอกจากนั้นยังใช้ทำความสะอาดลำไส้สำหรับเตรียมกรผ่าตัดหรือส่องกล้องลำไส้ใหญ่ ยานี้ออกฤทธิ์กระตุ้นให้ลำไส้มีการบีบตัวเพิ่มมากขึ้น

วิธีการใช้ยา

ก่อนรับประทานยาระบาย bisacodyl

ผลข้างเคียงของยา

ยา bisacodyl อาจจะทำให้เกิดอาการข้างเคียงดังต่อไปนี้

ยาน้ำแก้โรคกระเพาะ | ยาระบาย | ยาแก้คลื่นไส้อาเจียน | ยา cisapride | ยา hyocyamine | ยาแก้กระเพาะกลุ่ม PPI | ยาขับลม | sucralfate | ranitidine | nizatidine | cimetidine | famotidine | ยาแก้ท้องเสีย | Esomeprazole | lansoprazole | Omeprazole | Misoprostol

   


fb google