หน้าหลัก| การออกกำลัง | สุขภาพดี | อาหารสุขภาพ | สุขภาพจิต |สุภาพสตรี | การตรวจสุขภาพ | การแปรผลเลือด |โรคต่างๆ |วัคซีน | งูกัด | แพทย์ทางเลือก |โรคผิวหนัง | health calculator | มือถือ


 

 

Metronidazole

หากเกิดอาการดังต่อไปนี้ให้หยุดยาและพบแพทย์

  • ชาปลายมือปลายเท้า
  • ฝ้าขาวฝนปาก
  • ปัสสาวะแล้วปวดแสบปวดร้อน
  • ท้องร่วงโดยเฉพาะมีเลือดปน
  • ปวดกระบอกตา มีปัญหาเกี่ยวกับการมองเห็น
  • มีพฤติกรรมเปลี่ยน อารมณ์หงุดหงิด

ยานี้ใช้รักษา

ใช้ยานี้อย่างไร 

การติดเชื้อ Trichomoniasis

สำหรับผู้หญิง:

การติดเชื้อโรคบิด Amebiasis

ผู้ใหญ่

สำหรับเด็ก

การติดเชื้อแบคทีเรียที่ไม่ใช้ออกซิเจน Anaerobic Bacterial Infections

ยานี้มีขายในรูปยาเม็ดขนาด 200, 250 และ 400 มก. ยาน้ำแขวนตะกอนความแรง 200 มก./5 มล. ยาฉีดความแรง 0.5%

คำแนะนำพิเศษ  

เมื่อเกิดอาการข้างเคียงควรทำอย่างไร

ความปลอดภัยของยานี้ในสตรีมีครรภ์ สำหรับสตรีมีครรภ์ ยานี้จัดอยู่ในประเภท B

   

 


fb google