jrprint

หน้าหลัก | สุขภาพดี | สุภาพสตรี | การแปลผลเลือด | โรคต่างๆ | วัคซีน

adv

การติดเชื้อราที่ผิวหนัง

 

เชื้อราสามารถทำให้เกิดโรคที่ผิวหนัง กลาก เกลื้อนสังคัง เชื้อราที่เล็บ เชื้อราที่ผม ฮ่องกงฟุต เชื้อราในปาก เชื้อราในช่องคลอด

การติดโรคเกิดจากการได้รับเชื้อจากการสัมผัส และมีปัจจัยเรื่องผิวหนังที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ การรักษามีทั้งยาทา ยาอม ยากิน

ปรกติเราจะพบเชื้อราได้ตามสิ่งแวดล้อม หากมีปัจจัยการติดเชื้อพร้อมเช่น มีการได้รับเชื้อ และผิวหนังมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อสูงก็จะทำให้มีการติดเชื้อราขึ้น

โรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อ Dermatophyte infection

เชื้อราเหล่านี้ได้แก่

เชื้อเหล่านี้มักจะทำให้เกิดโรคที่ผิวหนัง เล็บ ผม ขาหนีบ โรคที่พบได้แก่

การติดเชื้อราที่ผิวหนังแบ่งออกเป็นชนิดใหญ่ๆสองชนิดได้แก่ คลิกดูภาพ

การติดเชื้อรา

การติดเชื้อราและการป้องกัน

ความรู้เกี่ยวกับเชื้อรา การติดต่อ การป้องกัน การรักษา อ่านที่นี่


กลากที่ลำตัว

เป็นการติดเชื้อราที่ผิวหนัง ทำให้ผิวหนังมีการอักเสบ ผิวจะคันและมีขุย การป้องกัน การรักษา อ่านกลากที่นี่


กลากที่หนังศีรษะ

ผมร่วง มีรังแค คันศีรษะเป็นอาการของเชื้อราที่หนังศีรษะอ่านกลากที่ศีรษะ

 


สังคังหรือเชื้อราที่ขาหนีบ

 

เชื้อราที่ขาหนีบหรือที่เรียกว่าสังคัง มักเป็นในวัยรุ่น คัน อ่านกลากที่ขาหนีบที่นี่


เชื้อราที่เล็บ

เชื้อราที่เล็บเป็นโรคเรื้อรังต้องรักษาเป็นเวลานาน อ่านเชื้อราที่เล็บที่นี่


ฮ่องกงฟุต

เป็นโรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อราทำให้ผิวหนังดังกล่าวมีการอักเสบ บางรายมีการติดเชื้อแบคทีเรีย อ่านเชื้อราที่เท้าที่นี่

 


เชื้อราที่หน้า

เชื้อราที่หน้ามักจะลามมาจากเชื้อราที่ลำตัว หรือขา อาการไม่ต่างกับเชื้อราตามลำตัว เมื่อเป็นแล้วจะเสียโฉมหรือไม่ อ่านติดเชื้อราที่หน้า

โรคผิวหนังที่เกิดจากการติดเชื้อรา Yeast

เชื้อราชนิดนี้ทำให้เกิดโรคที่ผิวหนังดังนี้

การติดเชื้อราที่รักแร้

การติดเชื้อรา Candida albican ที่ผิวหนังเกิดจากผิวหนังที่อับชื้น ร้อน และมีการเสียดสี ทำให้ติดเชื้อราได้ง่าย อ่านที่นี่


เกลื้อน

เกลื้อเป็นการติดเชื้อราที่ผิวหนัง ไม่มีอาการคัน ผื่นของเกลื้อนจะมีสองแบบคือแบบจาง หรือผื่นมีสีเข้มขึ้น อ่านเรื่องการป้องกัน การรักษา อ่านเกลื้อนที่นี่


เชื้อราในปาก

เกิดจากการติดเชื้อ Candida albican ทำให้เกิดครีมสีขาวที่ลิ้น กระพุ้งแก้ม เพดานปาก อ่านเรื่องการรักษาและป้องกันที่นี่

 

คลิกดูภาพ


การรักษาโรคเชื้อรา

ยา

ยาที่ใช้รักษาเชื้อรามีด้วยกันหลายชนิด และสามารถใช้ทั้งยาครีม ยาอม หรือยารับประทาน อ่านที่นี่