jrprint

หน้าหลัก | สุขภาพดี | สุภาพสตรี | การแปลผลเลือด | โรคต่างๆ | วัคซีน

adv

ฮ่องกงฟุตหรือการติดเชื้อราที่เท้า Tinea pedis

เป็นการติดเชื้อราที่เท้า เชื้อที่เป็นสาเหตุได้แก่ Trichophyton rubrum มักจะเกิดที่ซอกนิ้ว หรือเท้า การแช่น้ำเป็นเวลานานทำให้ผิวส่วนนั้นเปื่อย เชื้อราจึงเข้าไปที่ผิวบริเวณดังกล่าว ทำให้เกิดผื่น คัน มีกลิ่นเหม็น

อาการของฮ่องกงฟุต

ฮ่องกงฟุตหรือการติดเชื้อราที่เท้ามีอาการได้หลายรูปแบบดังต่อไปนี้

ปัจจัยเสี่ยงการติดเชื้อ

1การติดเชื้อราที่เท้ามักจะพบในผู้ใหญ่มากกว่าเด็ก สปอร์ของเชื้อราเมื่ออยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม เช่นสระว่ายน้ำ ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า ห้องน้ำ ดังนั้นการเดินเท้าเปล่าอาจจะทำให้เราได้รับติดเชื้อ ปัจจัยที่ทำให้คนติดเชื้อราที่เท้าบ่อยได้แก่

การวินิจฉัยและการรักษา

เหมือนกับการติดเชื้อราที่ลำตัว

การป้องกัน

การรักษา

ใช้ยา ketoconazole itraconazole