jrprint

หน้าหลัก | สุขภาพดี | สุภาพสตรี | การแปลผลเลือด | โรคต่างๆ | วัคซีน

adv

กลากที่ศีรษะ Tinea capitis

 

เป็นการติดเชื้อราที่รากผม และเส้นผม เกิดจากเชื้อราที่เรียกว่าTricophyton  และ Microsporum เชื้อที่พบบ่อยได้แก่ Microsporum cannis ,ซึ่งเป็นเชื้อราที่พบในแมวและสุนัข T. tonsurans

การติดเชื้อจะมีอาการคันและผมร่วงเป็นอาการสำคัญ

ปัจจัยเสี่ยงการติดเชื้อราเป็นหนังศีรษะ

ปัจจัยเสี่ยงของการติดเชื้อยังไม่ทราบแน่ชัด แต่ที่พบได้บ่อยๆได้แก่

สาเหตุุกลากที่ศีรษะ

กลากเส้นผม
ผมร่วงเป็นหย่อม
ชันตุ
กลากเกิดจากเชื้อ Tricophyton  และ Microsporum พบมากในเด็กมากกว่าผู้ใหญ่ ผู้ที่สุขนิสัยไม่สะอาด หรือสุขภาพไม่ดีจะติดเชื้อได้ง่าย การระบาดมักจะเกิดเป็นแห่งๆ เช่นพระหรือชี เนื่องจากการโกนผมและการใช้หวีร่วมกัน

อาการกลากที่ศีรษะที่สำคัญ

กลากเส้นผมมีอาการได้หลายรูปแบบอาจจะเป็นผื่นวงแหวนมีขอบชัดเจน มีสะเก็ดหรือมีรังแค ผมร่วงเป็นหย่อมๆ และมีอาการคัน อาการที่พบบ่อยได้แก่

การวินิจฉัยเชื้อราเป็นหนังศีรษะ

การรักษาเชื้อราเป็นหนังศีรษะ

การรักษาพาหะของโรค

หากสมาชิกในบ้านเป็นกลากเส้นผมที่เกิดจากเชื้อ T. tonsurans สมาชิกในบ้านจะต้องนำรังแคหรือให้แพทย์ตรวจว่าเป็นพาหะของโรคหรือเปล่า แพทย์บางท่านแนะนำให้รักษากันทั้ครอบครัวแม้ว่าจะไม่มีอาการโดยใช้แชมพูกำจัดรังแค

การรักษาเชื้อราเป็นหนังศีรษะ

การติดเชื้อรา เชื้อราที่หนังศีรษะ เชื้อราตามลำตัว สังคัง เชื้อราที่เล็บ เชื้อราที่หน้า เชื้อราในปาก ฮ่องกงฟุต เกลื้อน การรักษาเชื้อรา