jrprint

หน้าหลัก | สุขภาพดี | สุภาพสตรี | การแปลผลเลือด | โรคต่างๆ | วัคซีน

adv

เกลื้อน Tinea vesicolor

 

เกลื้อนคือการติดเชื้อราที่ผิวหนัง ทำให้สีของผิวหนังเปลี่ยนแปลง บางรายจางบางรายเข้มขึ้น สาเหตุ

เกิดจากเชื้อราที่มีชื่อว่า Pityrosporum orbiculare เป็นโรคเชื้อราผิวหนังชั้นตื้น อาศัยอยู่ในรูขุมขนของคน และกินไขมันที่อยู่ในขุมขนเป็นอาหาร ถ้าผู้ป่วยมีความต้านทานลดลง เหงื่อไคลมากหมักหมม เชื้อราชนิดนี้จะเพิ่มจำนวนมากขึ้นแล้วก่อให้เกิดโรคที่ผิวหนังเป็นดวงมีขุย โรคนี้พบบ่อยในบริเวณผิวหนังที่มีต่อมไขมันมากๆ เช่นหน้าอก และหลังเป็นต้น

เกลื้อน

เกลื้อน

อาการเกลื้อน

ผู้ที่เป็นมักจะไม่มีอาการ จะเป็นผื่นและมีขุยอยู่รอบรูขุมขน ผื่นมีทั้งสีจางและสีเข้ม หรือชมพูอ่อนๆ อยู่ต่อกันเป็นแผ่นใหญ่ บริเวณที่พบผื่นเป็นบริเวณที่มีต่อมไขมันมากได้แก่ผิวหน้าอก หลัง แขน อาจจะมีอาการคันเมื่อเหงื่อออกโดยทั่วไปประชาชนก็สามารถวินิจฉัยโรคนี้ได้อยู่แล้ว

ใครที่เป็นเกลื้อน

เกลื้อนจะพบได้ในกลุ่มวัยรุ่น ทั้งหนุ่มและสาว เพราะเป็นวัยที่ต่อมไขมันทำงานมาก ผู้ที่เป็นเกลื้อนจะเป็นผู้ที่มีผิวมัน มีความต้านทานต่อเชื้อต่ำกว่าคนอื่น ผู้ที่ทำงานในที่อบ ร้อน เหงื่อมากจะมีโอกาสเกิดโรคนี้ได้ง่าย

การรักษาเกลื้อน

ดังที่ได้เกล่ามาแล้วว่าผู้ที่เป็นเกลื้อน จะมีแนวโน้มทางพันธุกรรมที่จะเป็นเกลื้อนร่วมกับอยู่ในสภาวะที่เหมาะสม เชื้อราจะเจริญเติบโตเพิ่มจำนวน ดังนั้นการดูแลรักษาควรจะทำ2 ทางคือ

ดวงขาวจะหายหรือไม่

เนื่องโรคเกลื้อนจะมีลักษณะผื่นสีจางซึ่งอาจจะอยู่เป็นเวลาหลายเดือนทั้งๆที่เชื้อราได้ถูกทำลายไปหมดแล้ว เนื่องเพราะเชื้อราได้สร้างสารเคมีบางชนิดกดการทำงานของเซลล์เม็ดสี ดังนั้นสีของผิวจะกลับสู่ปกติเมื่อเซลล์เม็ดสีสร้างเม็ดสีกลับมาดังเดิม ซึ่งต้องใช้เวลานานเป็นเดือนในผู้ป่วยบางราย

การปฏิบัติตนเมื่อเป็นเกลื้อน

การติดเชื้อรา เชื้อราที่หนังศีรษะ เชื้อราตามลำตัว สังคัง เชื้อราที่เล็บ เชื้อราที่หน้า เชื้อราในปาก ฮ่องกงฟุต เกลื้อน การรักษาเชื้อรา