jrprint

หน้าหลัก | สุขภาพดี | สุภาพสตรี | การแปลผลเลือด | โรคต่างๆ | วัคซีน

adv

แผลพุพองหรือที่เรียกว่า Bullous impetigo

เป็นการติดเชื้อแบคทีเรียที่ผิวหนังส่วนผิว

สาเหตุ

เกิดจากการติดเชื้อที่เรียกว่า Staphylococcus และหรือส่วนน้อยเกิดจาก Group A Streptococcus เมื่อเชื้อเข้าสู่ร่างกายจะสร้างสารที่เป็นพิษต่อผิวหนัง มักจะเกิดบริเวณหน้า

การติดต่อ

โดยการสัมผัสบริเวณที่มีเชื้อโรคอยู่ พบมากในเด็กเล็ก เชื้ออาจจะแพร่จากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง โดยการเกา หรือตามเสื้อผ้า มักจะพบในหน้าร้อนโดยมากเกิดบริเวณผิวหนังที่มีผื่นแพ้หรือมีแผลอยู่เก่า

อาการของผิวหนังพุพอง

ผิวหนังติดเชื้อ


ผิวหนังพอง

มีด้วยกันสองลักษณะ

การรักษา

หากเป็นผื่น impetigo อย่างเดียวการใช้ยาทาน่าเพียงพอ แต่หากเป็นแบบแผลผุพองจะต้องใช้ยาปฏิชีวนะร่วมด้วย

การป้องกัน

แผลพุพอง ฝีผักบัว ผิวหนังอักเสบ ecthyma ไฟลามทุ่ง ต่อมขนอักเสบ หนองซอกเล็บ

กลับไปที่การติดเชื้อแบคทีเรีย  

เพิ่มเพื่อน

ทบทวนวันที่ 12/05/2566

โดย นายแพทย์ ประพันธ์ ปลื้มภาณุภัทร อายุรแพทย์,แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว