ยาปฏิชีวนะ Cephalexin

หากมีอาการดังต่อไปนี้ให้หยุดยาและพบแพทย์

 • ท้องร่วงโดยเฉพาะหากมีเลือดปน
 • ชัก
 • ไข้ เจ็บคอ มีผื่นขึ้นตามผิวหนัง ผิวลอก
 • ไข้เบื่ออาหาร คลื่นไส้ ตัวเหลืองตาเหลือง
 • เลือดออกง่ายมีจ้ำเลือดตามผิวหนัง

ข้อบ่งชี้ในการใช้ยา Cephalexin

 • ยานี้ใช้เพื่อรักษาโรคติดเชื้อจากแบคทีเรีย Streptococcus ที่ไม่ดื้อต่อยานี้ เช่น โรคปอดอักเสบ โรคติดเชื้อที่กระดูก หู ผิวหนัง ระบบทางเดินหายใจและระบบทางเดินปัสสาวะ

ขนาดและวิธีการใช้ยา Cephalexin

 • หากใช้ขนาด 250 มก ให้รับประทานยาทุก 6 ชั่วโมง (วันละ 4 ครั้ง) หรือขนาด 500 มกให้รับประทานทุก 12 ชั่วโมง (วันละ 2 ครั้ง) เป็นเวลา 7-10 วัน
 • ใช้ยานี้ตามวิธีใช้ที่ระบุบนฉลากยาอย่างเคร่งครัด โดยห้ามใช้ยาในขนาดที่มากหรือน้อยกว่าที่ระบุ และหากมีข้อสงสัยให้สอบถามแพทย์หรือเภสัชกร
 • รับประทานยานี้จนจบช่วงการรักษา แม้จะรู้สึกดีขึ้นแล้วก็ตาม
 • รับประทานยานี้แล้วดื่มน้ำตามมากๆ

สิ่งที่ควรแจ้งแพทย์หรือเภสัชกรทราบ 

 • การแพ้ยา cephalexin, penicillin, ยา กลุ่ม cephalosporin หรือยาอื่นๆ
 • ยาอื่นๆทั้งยาที่แพทย์สั่งจ่ายและยาที่ใช้เอง วิตามิน อาหารเสริม และยาสมุนไพร ที่ท่านใช้อยู่ในขณะนี้หรือกำลังจะใช้
 • หากเป็นหรือเคยเป็นโรคเบาหวาน โรคไต โรคตับ โรคลำไส้อักเสบ โรคกระเพาะ ท้องเสียหรือมีภาวะเลือดออก
 • การตั้งครรภ์ การวางแผนในการตั้งครรภ์ หรือการให้นมบุตร
 • การผ่าตัด และทำฟัน

ผลข้างเคียงของยา Cephalexin

 • ระบบทางเดินอาหารอาจจะทำให้เกิดลำไส้อักเสบซึ่งจะมีอาการถ่ายเหลวปวดท้องบางคนอาจจะมีอุจาระมีเลือดปน นอกจากนั้นอาจจะมีอาการแน่ท้องคลื่นไส้เนื่องจากยาจะระคายกระเพาะอาหาร
 • แพ้ยา อาจจะเกิดอาการแพ้แบบรุนแรงที่เรียกว่า Anaphylaxis หรือแพ้แบบมีผื่นก็ได้