ผิวหนังอักเสบ impetigo

ผิวหนังอักเสบ

เป็นการติดเชื้อแบคทีเรียทีผิวหนัง เกิดจากเชื้อ Staphylococcus ทำให้มีตุ่มหนองขึ้นโดยมากเป็นที่หน้า

ผื่นพุงพอง impetigo

การอักเสบของต่อมขน Folliculitis

ต่อมขนอักเสบ

เป็นการอักเสบที่ต่อมขนเกิดจากเชื้อ Staphylococcus ทำให้มีตุ่มแดง หากเชื้อลามไปรากขนจะทำให้มีตุ่มหนอง

ต่อมขนอักเสบ

ไฟลามทุ่ง Erysipelas

ไฟลามทุ่ง

เป็นการเสบของผิวหนังและลามเข้าระบบน้ำเหลืองเกิดจากเชื้อ Streptococcus

ไฟลามทุ่ง

ผิวหนังอักเสบ Cellulitis

ผิวหนังอักเสบ

คือการอักเสบของผิวหนัง โดยเริ่มต้นที่ผิวหนัง แล้วลามลงสู่ชั้นใต้ผิวหนัง อาจจะเริ่มจากผิวที่มีแผลแมลงกัด พุพอง หรือเกิดหลังจากไข้สุกใส ผู้ป่วยเบาหวาน หรือภูมิคุ้มกันไม่ดี สามารถเกิดโรคได้โดยที่ผิวหนังปกต

ผิวอักเสบ

ฝี Carbuncle

ฝี

เป็นการอักเสบของต่อมขนหลายต่อมรวมกัน ทำให้เกิดก้อนซึ่งมีหนองอยู่ข้างใน ก้อนที่อยู่ชิดผิวหนังจะแตกออกมา

ฝี

เล็บขบ Paronychia

เล็บขบ

เล็บขบหมายถึงภาวะที่มีปลายเล็บทิ่มเข้าบริเวณผิวหนังที่ปลายเล็บ จะเกิดการอักเสบของเนื้อเยื่อข้างเล็บทำให้เกิดอาการเจ็บปวด

เล็บขบ

ผิวอักเสบ Ecthyma

ecthyma

เป็นการติดเชื้อที่ผิวหนัง มีผื่นผุพอง และแตกเป็นแผล มีสะเก็ดหนองคลุม

ecthyma

ผิวหนังอักเสบ Necrotizing Fasciitis

เนื้อเน่า

เป็นการอักเสบ และมีการทำลายของกล้ามเนื้อ และเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง เกิดจากเชื้อแบคทีเรียที่เข้าทางแผล และมีการหลังสารที่เป็นพิษต่อเนื้อเยื่อ และกล้ามเนื้อ

เนื้อเยื่อใตผิวหนังอักเสบ necrotizing fasciitis