ฝ่าเท้าโค้งมากกว่าปกติ

คนเมื่อยืนจะมีช่องใต้ฝ่าเท้าเราเรียก arch หากมีส่วนโค้งสูงไปเรียก high arch วิธีทดสอบอ่านที่นี่

อาการฝ่าเท้าโค้ง

 • เกิดตาปลาขึ้นที่ฝ่าเท้าบริเวณนิ้วหัวแม่เท้าและนิ้วก้อย
 • รองเท้าสึกเร็ว
 • ปวดอุ้งเท้า
 • เลือกรองเท้าลำบาก โดยเฉพาะส่วนข้อเท้ามักจะไม่พอดีกับเท้า
 • อาจจะมีอาการปวดน่อง ปวดเข่าและปวดสะโพก

สาเหตุฝ่าเท้าโค้ง

 • พันธุ์กรรม
 • ส่วนใหญ่ของผู้ป่วยไม่ทราบสาเหตุ

การป้องกันฝ่าเท้าโค้ง

 • พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโดยเฉพาะ
 • ใส่รองเท้าที่กว้างและมีขนาดพอดี
 • อย่ารักษาตาปลาด้วยตัวเอง
 • ใส่แผ่นรองเท้าเสริม
 • อาจจะใช้ ultrasound หรือ laser เพื่อบรรเทาอาการเจ็บปวด

โรคข้อเท้าและเอ็น