หน้าหลัก| การออกกำลัง | สุขภาพดี | อาหารสุขภาพ | สุขภาพจิต |สุภาพสตรี | การตรวจสุขภาพ | การแปรผลเลือด |โรคต่างๆ |วัคซีน | งูกัด | แพทย์ทางเลือก |โรคผิวหนัง | health calculator | มือถือ


 

การดูแลสุขภาพเท้า

ชาวเขาบางเผ่าเวลานอนจะนอนหันศีรษะไปทางประตู เนื่องว่าหากไม่มีเท้าพวกเขาก็ดำเนินชีวิตตามปกติไม่ได้ เท้าของคนเราจะต้องรับน้ำหนักเป็น 3 เท่าของน้ำหนักตัวเวลาเดิน ดังนั้นในแต่ละวันเท้าของเราจะต้องทำงานหนักมาก สมควรที่เราควรจะดูแลเท้าของเราให้แข็งแรง ซึ่งมีวิธีการดังต่อไปนี้

การดูแลเท้า

   

fb google