ผลระยะยาวของผู้ป่วยโรครูมาตอยด์เป็นอย่างไร


เนื่องจากโรครูมาตอยด์จะมีความรุนแรงต่างกันในแต่ละคน โรคแทรกซ้อนก็ต่างกันทำให้ไม่สามารถคาดการณ์ได้แม่ยำ แต่จากการศึกษาพบว่า

  • ผู้ป่วย75% ของผู้ป่วยจะมีอาการเจ็บข้อ ข้อบวมเป็นๆหายๆ
  • ผู้ป่วย20% จะมีการอักเสบของข้ออ่อนๆ
  • ผู้ป่วย5% จะมีข้อผิดรูปอย่างมาก

แพทย์จะประเมินความรุนแรงของโรคจากการตรวจเลือดและภาพทางรังสีเพื่อวางแผนในการรักษา ดังนั้นการรับประทานยาตามแพทย์สั่งและการปฏิบัติตัวจะช่วยลดการกำเริบของโรค ปัจจัยที่สำคัญอีกข้อหนึ่งคือโรครูมาตอยด์จะมีอัตราการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดสูงกว่าคนทั่วไปซึ่งสามารถป้องกันได้ โดยการควบคุมโรครูมาตอยด์ คุมปัจจัยเสี่ยงของโรคหัวใจและหลอดเลือด เช่น การคุมความดันโลหิต การคุมไขมัน เบาหวาน หยุดสูบบุหรี่

การรักษา อาหารและโรครูมาตอยด์