การวินิจฉัยโรครูมาตอยด์และการรักษา


ผู้ป่วยที่เริ่มเป็นโรคนี้วินิจฉัยค่อนข้างยากเนื่องจาก อาการของผู้ป่วยแต่ละคนไม่เหมือนกัน ไม่สามารถวินิจฉัยได้จากการตรวจเลือดเพียงอย่างเดียว นอกจากนี้อาการปวดข้อก็เหมือนกับอาการปวดข้อของโรคอื่นการวินิจฉัยต้องประกอบด้วย

 • ประวัติการเจ็บป่วย การให้ประวัติที่ดีจะช่วยให้วินิจฉัยเร็วขึ้น เช่นประวัติเจ็บข้อ ประวัติข้อแข็งในตอนเช้า การเปลี่ยนแปลงการทำงานของข้อ
 • การตรวจร่างกาย แพทย์จะตรวจดูว่ามีการอักเสบของข้อหรือไม่ ตรวจกำลังของกล้ามเนื้อ ตรวจผิวหนัง
 • ตรวจเลือดแพทย์มักจะเจาะหา rheumatoid factor,ESR(the erythrocyte sedimentation rate),CBC
 • X-ray ว่าข้อมีการทำลายหรือยัง

เกณฑ์การวินิจฉัยต้องพบอย่างน้อย 4 ข้อ

 1. ข้อขยับลำบากมากว่า 1 ชั่วโมง

 2. ข้ออักเสบมากกว่า 3 ข้อ

 3. มีการอักเสบของข้อมือ หรือนิ้วมือ

 4. ข้ออักเสบเป็นทั้งสองข้าง

 5. พบ rheumatoid nodule

 6. ตรวจเลือดพบ rheumatoid factor

 7. x-ray เข้าได้กับ rheumatoid

เป้าประสงค์ของการรักษา

 • ระงับอาการเจ็บปวด (Relieve pain)
 • ลดการอักเสบ (Reduce inflammation)
 • ลดการทำลายของข้อ( Stop joint damage)
 • เพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย (Improve sence of well- being)

วิธีการรักษา

การวินิจฉัย ผลของโรครูมาตอยด์