การผ่าตัด Surgery


การผ่าตัดจะทำในรายที่ข้อถูกทำลายอย่างมาก ซึ่งจะลดอาการเจ็บปวดทำให้ข้อทำงานดีขึ้นและทำให้ผู้ป่วยสามารถดำเนินชีวิตใกล้เคียงปกติ แพทย์จะพิจารณาผ่าตัดเป็นรายๆขึ้นกับสภาพข้อ สภาพผู้ป่วยวิธีผ่าตัดมีดังนี้

  • Joint replacement:ผ่าตัดเปลี่ยนข้อ เพื่อลดอาการปวด ทำให้ดูดีขึ้นและสามารถเคลื่อนไหวได้ดีขึ้น แต่ข้อที่เปลี่ยนไม่ถาวรอาจจะต้องเปลี่ยนใหม่
  • Tendon reconstruction:การผ่าตัดซ่อมเอ็นโดยมากเป็นเอ็นที่มือเนื่องจากเอ็นบริเวณนี้จะมีการฉีกขาดได้ การผ่าซ่อมจะทำให้มือทำงานดีขึ้น
  • Synovectomy:มักจะผ่าตัดร่วมกับการเปลี่ยนข้อ