การใช้เครื่องดาม Splint ในข้ออักเสบ


การใช้เครื่องดาม Splint ในข้ออักเสบมีวัตถุประสงค์ดังนี้

 • เป็นการดามเพื่อให้ข้อพักในท่าที่ถูกต้อง
 • เป็นการช่วยประคับประคองข้อ เมื่อมีการใช้งานข้อนั้น

การดามเพื่อให้ข้อพัก

การดามเพื่อให้ข้อพัก เป็นการดามเพื่อให้ข้อมือที่มีการอักเสบ หรือปวดได้มีการพักการใช้ เราใช้การดามในกรณีดังต่อไปนี้

 • ต้องการลดอาการปวดข้อมือหรือปวดมือ
 • ลดอาการบวมหรือข้อยืดในตอนเช้า
 • ให้ข้อมีการพักในท่าที่ถูกต้อง

เราจะใช้การดามนี้เวลาไหนบ้าง

 • ใส่ตอนกลางคืน
 • ใส่ตอนกลางวันในช่วงที่ต้องการพักข้อมือ
 • ใส่ตอนที่โรคกำเริบมีอาการปวด หรือบวม

การดามเพื่อประคับประคองในขณะใช้ข้อมือ

การดามนี้จะเป็นการประคองข้อที่กำลังอักเสบ หรือปวดเมื่อมีการใช้งานของข้อ จุดประสงค์ของการใส่ดามชนิดนี้

 • เพื่อประคองข้อมือ และนิ้วหัวแม่มือในขณะใช้งานเพื่อลดอาการปวดและเพิ่มความแข็งแรง
 • ทำให้ทำงานสะดวกยิ่งขึ้น
 • กำมือได้แข็งแรงขึ้น
 • ป้องกันปวดข้อมือและนิ้วหัวแม่มือ

เราจะใช้การดามชนิดนี้เมื่อไร

 • ขณะใช้งานแล้วทำให้เกิดอาการปวด
 • เมื่อข้อมือและนิ้วหัวแม่มือมีอาการบวม
 • เมื่อข้อมือและนิ้วหัวแม่มืออ่อนแรง
 • รู้สึกใช้ข้อมือและนิ้วหัวแม่มือลำบาก

การดูแลตัวเองเมื่อใส่เครื่องดาม

 • หากมีอาการเจ็บหรือมีแผลที่ผิวหนังให้ปรึกษาแพทย์เพราะอาจจะเกิดจากการแพ้ หรือเครื่องดามไม่เหมาะสม
 • ห้ามใส่เครื่องดามตลอดเวลาเพราะจะทำให้ข้อท่าติด
 • อย่าใส่เครื่องดามชนิดประคองเวลาใช้งานทั้งคืน
 • เมื่อถอดเอาเครื่องดามออกจะต้องทำการเคลื่อนไหวข้อนิ้วและข้อมือเพื่อป้องกันข้อติด