การออกกำลังกายสำหรับผู้ป่วยโรครูมาตอยด


เป็นความเข้าใจผิดว่าการออกกำลังจะทำให้มีการทำลายข้อ เนื่องจากโรครูมาตอยด์เป็นโรคเรื้อรังและมีอาการปวดบวมแดงร้อน ธรรมชาติจะป้องกันความเจ็บปวดโดยการเคลื่อนไหวข้อที่ปวดให้น้อยลง ผลระยะยาวจะทำให้ข้อติด ข้อผิดรูปและกล้ามเนื้ออ่อนแรง การออกกำลังกายจะป้องกันภาวะดังกล่าวได้

ประโยชน์ของการออกกำลังกาย

  • ป้องกันข้อติด
  • ทำให้ข้อเคลื่อนไหวได้มากขึ้น
  • ทำให้กล้ามเนื้อแข็งแรงขึ้น
  • ทำให้หัวใจแข็งแรงขึ้น
  • รักษาน้ำหนักให้คงที่หากน้ำหนักเพิ่มจะทำให้ข้อปวดมากขึ้น
  • ทำให้กระดูกแข็งแรง

ผู้ป่วยโรครูมาตอยควรจะออกกำลังประเภทไหนบ้าง

ในการออกกำลังแต่ละชนิดควรจะปรึกษาแพทย์ที่ดูแลท่าน การเริ่มควรจะทำจะเบาไปหาหนัก จากน้อยไปหามาก ในระยะเริ่มต้นที่มีอาการปวดอาจจะเริ่มน้อยๆจนอาการดีจึงเพิ่มความหนัก