หน้าหลัก| การออกกำลัง | สุขภาพดี | อาหารสุขภาพ | สุขภาพจิต |สุภาพสตรี | การตรวจสุขภาพ | การแปรผลเลือด |โรคต่างๆ |วัคซีน | งูกัด | แพทย์ทางเลือก |โรคผิวหนัง | health calculator | มือถือ


 

ท่าดีสุขภาพเยี่ยม

เมื่อพูดถึงสุ ขภาพดีมักจะหมายถึงการรับประทานอาหารที่มีคุณภาพ การออกกำลังกาย การพักผ่อนที่เพียงพอ หลีกเลี่ยงสารที่เป็นอันตรายต่อร่างกายเช่นสุรา บุหรี่ ยาเสพติด การยืน นั่งหรือนอนก็เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้สุขภาพดี เนื่องจากร่างกายไม่ต้องรับแรงกดที่ไม่สมดุล การยืนหรือนั่งถูกท่าเป็นส่วนหนึ่งของโ ปรแกรมฟิตเนสเพื่อให้ท่าดูสง่าและแข็งแรง

ทำไมท่าดีถึงสุขภาพดี

การที่อยู่ในท่าที่ดีหมายถึงการที่กระดูก กล้ามเนื้อ ข้อต่ออยู่ในแนวที่เหมาะสมทำให้ร่างกายไม่ต้องทำงานหนัก อวัยวะต่างๆสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อวัยวะในร่างกายรวมทั้งระบบประสาทก็ทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพ ในทางตรงกันข้ามหากร่างกายอยู่ในท่าที่ไม่ดีหรือสมดุลอวัยวะต่างๆก็จะทำงานไม่เต็มประสิทธิภาพ ในระยะยาวก็อาจจะเกิดผลเสียต่อระบบต่างๆเช่น ระบบย่อยอาหาร ระบบหายใจ ระบบข้อและกล้ามเนื้อ

สาเหตุที่ทำให้ท่าไม่ถูกต้อง

ปัจจุบันมีปัจจัยที่ทำให้ท่าทางผิดปกติไป เช่น การที่เราใช้เวลาดูทีวีมากเกินไป ชีวิตการทำงานนั่งแต่บนโต๊ะทำงาน หรือต้องขับรถบ่อยทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่าย แต่การที่ท่าไม่ถูกต้องมักจะเกิดจากหลายสาเหตุร่วมกัน

การตรวจสอบท่าตัวเอง

ท่านสามารถตรวจสอบท่าตัวเองได้อย่างง่ายๆโดยวิธีดังต่อไปนี้

  1. ยืนให้ส้นเท้าห่างกำแพง 6 นิ้วศีรษะและหลังชิดกำแพง แล้วใช้นิ้วมือวัดระยะห่างระหว่างกำแพงและเอวหากห่าง 1-2 นิ้วมือถือว่าปกติ ระยะห่างระหว่างกำแพงและคอหากพบว่าห่าง 2 นิ้วมือถือว่าปกติ หากไม่ได้ตามนี้ควรจะปรึกษาแพทย์
  2. ยืนส่องกระจกบานใหญ่ให้เห็นทั้งตัวแล้วสังเกตส่วนต่างๆของร่างกายdf

ถ่ายรูุปด้านข้างแล้วสังเกตสิ่งต่อไปนี้

กลวิธีที่จะให้มีรูปร่างและท่าทางดี

ท่าผิดปกติที่พบได้บ่อยๆได้แก่

  1. ท่าของคนที่เป็นโรคกระดูกพรุนจะมีลักษณะดังนี้
  1. ท่าทหาร ท่านี้หลังจะตรงมากทำให้กระดูกหลังได้รับแรงกระแทกเต็มที่ทำให้มีอาการปวดหลัง ลักษณะที่สำคัญคือ
  1. หลังค่อม มักจะเกิดตั้งแต่ในวัยรุ่นนั่งไม่ถูกต้อง

ข้อเสียของการที่มีท่าที่ไม่ดี

การป้องกัน

   

fb google