ปลอกหุ้มเอ็นอักเสบ De-Quervain's tenosynovitis

เป็นการอักเสบและตีบแคบของปลอดหุ้มเอ็นของกล้ามเนื้อบริเวณโคนนิ้วหัวแม่มือ

โครงสร้าง

เอ็นสองเส้นที่มาบังคับการทำงานของนิ้วหัวแม่มือจะวิ่งในปลอกหุ้มเอ็น เอ็นจะมีเยื่อหุ้มเอ็นซึ่งจะทำหน้าที่ทำให้เอ็นเคลื่อนในปลอกลื่นไหล เมื่อปลอกหุ้มเอ็นอักเสบหรือบวมจะทำให้เกิดอาการปวด

 • เกิดเนื่องจากการใช้งานของข้อมือและนิ้วหัวแม่มือในลักษณะซ้ำๆ เช่นการหยิบสิ่งของต่าง
 • เกิดพร้อมกับข้ออักเสบอื่นๆ เช่น ข้ออักเสบรูมาตอยด์
 • ผู้ป่วยจะมาด้วยปวดหรือเจ็บบริเวณโคนนิ้วหัวแม่มือ อาการอาจจะค่อยเป็นค่อยไป หรืออาจจะเกิดทันที อาการปวดอาจจะร้าวไปข้อศอก อาการจะปวดมากโดยเฉพาะเวลาหยิบหรือจับสิ่งของ
 • อาจจะมีอาการบวมบริเวณเอ็นตรงโคนนิ้วหัวแม่มือ
 • อาจจะมีอาการชาด้านหลังนิ้วหัวแม่มือและนิ้วชี้
 • การตรวจที่เรียกว่า Finkelstein's test โดยการให้ผู้ป่วยกำนิ้วหัวแม่มือและให้หักข้อมือลงทางด้านนิ้วก้อย ผู้ป่วยจะมีอาการปวดบริเวณโคนนิ้วหัวแม่มือ

ประกอบไปด้วย

การรักษาด้วยการไม่ผ่าตัด

 • การพักการใช้งาน หลีกเลี่ยงกิจกรรมที่ใช้นิ้วหัวแม่มือ
 • การใช้เผือกอ่อนดามโคนนิ้วหัวแม่มือ
 • ใช้ยาลดอาการปวดและลดการอักเสบ เช่น การใช้ยา NSAID
 • การประคบร้อน การประคบเย็น การใช้ ultrasound
 • หากไม่ตอบสนองก็ใช้วิธีการฉีด steroid

การผ่าตัด

 • การผ่าตัดจะทำในรายที่อาการปวดไม่ทุเลา การผ่าตัดจะตัดแยกปลอกหุ้มเอ็น

เอกสารอ้างอิง

 1. http://www.assh.org/Pages/Default.aspx
 2. http://www.assh.org/Public/HandConditions/Pages/deQuervainsTendonitis.aspx


fb google