หน้าหลัก| การออกกำลัง | สุขภาพดี | อาหารสุขภาพ | สุขภาพจิต |สุภาพสตรี | การตรวจสุขภาพ | การแปรผลเลือด |โรคต่างๆ |วัคซีน | งูกัด | แพทย์ทางเลือก |โรคผิวหนัง | health calculator | มือถือ


 

ปลอกหุ้มเอ็นอักเสบ De-Quervain's tenosynovitis

เป็นการอักเสบและตีบแคบของปลอดหุ้มเอ็นของกล้ามเนื้อบริเวณโคนนิ้วหัวแม่มือ

โครงสร้าง

เอ็นสองเส้นที่มาบังคับการทำงานของนิ้วหัวแม่มือจะวิ่งในปลอกหุ้มเอ็น เอ็นจะมีเยื่อหุ้มเอ็นซึ่งจะทำหน้าที่ทำให้เอ็นเคลื่อนในปลอกลื่นไหล เมื่อปลอกหุ้มเอ็นอักเสบหรือบวมจะทำให้เกิดอาการปวด

 

ประกอบไปด้วย

การรักษาด้วยการไม่ผ่าตัด

การผ่าตัด

เอกสารอ้างอิง

  1. http://www.assh.org/Pages/Default.aspx
  2. http://www.assh.org/Public/HandConditions/Pages/deQuervainsTendonitis.aspx
   

fb google