หน้าหลัก| การออกกำลัง | สุขภาพดี | อาหารสุขภาพ | สุขภาพจิต |สุภาพสตรี | การตรวจสุขภาพ | การแปรผลเลือด |โรคต่างๆ |วัคซีน | งูกัด | แพทย์ทางเลือก |โรคผิวหนัง | health calculator | มือถือ


 

ข้อเท้าและเท้า

ข้อเท้าและเท้าของคนเราวันหนึ่งๆ ต้องใช้งานเป็นอันมาก เวลาเดินจะต้องรับน้ำหนัก 1.5เท่า รวมเดินประมาณ 1000 ไมล์ต่อปี และ รับน้ำหนัก เวลาออกกำลังกายประมาณ 1000 ปอนด์ต่อชั่วโมง จึงไม่ต้องแปลกใจว่า ปีหนึ่งๆ จะมีผู้ป่วยที่มีปัญหาเกี่ยวกับข้อเท้า และเท้าเป็นจำนวนมาก

กิจกรรมที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุที่ข้อเท้าและเท้า

ปัจจัยส่งเสริมที่ทำให้เกิดปัญหาที่เท้า

ปัญหาที่มักจะเกิดที่ข้อเท้า

การป้องกันการได้รับบาดเจ็บ

โรคหรือภาวะอื่นๆที่พบ

   

fb google