หน้าหลัก | สุขภาพดี | สุภาพสตรี | การแปลผลเลือด | โรคต่างๆ | วัคซีน

ยา5กลุ่มที่เป็นสาเหตุตับอักเสบ

เอนไซม์ของตับเป็นสารเคมีที่อยู่ในตับเมื่อเซลล์ของตับได้รับอันตรายก็จะมีการหลั่งเอนไซม์ออกจากเซลล์ตับ สาเหตุที่ทำให้ค่าเอนไซม์ตับสูงได้แก่

1ผลข้างเคียงของยา

ยาบางประเภทอาจจะทำให้ค่าเอนไซม์ของตับเพิ่ม ท่านที่รับประทานต้องเฝ้าดูอาการว่ามีอาการของตับอักเสบหรือไม่ยาดังกล่าวได้แก่

1.1ยาแก้ปวด

ยากันชัก

1.2ยาปฏิชีวนะ

1.3ยาลดไขมัน Cholesterol เช่นกลุ่ม statins:

1.4ยารักษาโรคหัวใจ

1.5ยาอื่นๆ

เมื่อหยุดยาที่ทำให้ค่าเอนไซม์ขึ้นประมาณเป็นสัปดาห์หรือเดือนค่าจะกลับสู่ปกติ

2โรคหรือภาวะอื่นๆที่ทำให้ค่าเอนไซม์ขึ้น

สาเหตุอื่นๆที่ทำให้เอนไซม์ของตับขึ้นสูงขึ้น

การค้นหาสาเหตุสำหรับผู้ที่ไม่มีอาการแต่ค่าเอนไซม์สูงกว่าปกติ

สำหรับท่านที่เช็คสุขภาพ หรือตรวจตับพบว่ามีค่าเอนไซม์สูงโดยที่ไม่มีอาการ การค้นหาเหตุจะต้องพิจารณาเป็นรายๆขึ้นกับประวัติส่วนบุคคล การเจ็บป่วย การค้นหาจะต้องอาศัย

นอกจากนั้นจะต้องเฝ้าดูว่ามีอาการของโรคตับหรือไม่ เช่น

แนวทางการจัดการ

ข้อควรทราบ 

Albumin | Globulin | Alkaline phosphatase | AST | ALT | Bilirubin | การแข็งตัวของเลือด | Gamma Glutamic Transpeptidase | lactic dehydrogenase test | การตรวจการทำงานของตับ

เรียบเรียงวันที่ 25/1/2566

โดย นายแพทย์ ประพันธ์ ปลื้มภาณุภัทร อายุรแพทย์,แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว

Google
 

เพิ่มเพื่อน