หน้าหลัก| การออกกำลัง | สุขภาพดี | อาหารสุขภาพ | สุขภาพจิต |สุภาพสตรี | การตรวจสุขภาพ | การแปรผลเลือด |โรคต่างๆ |วัคซีน | งูกัด | แพทย์ทางเลือก |โรคผิวหนัง | health calculator | มือถือ


 

Acetaminophen (Paracetamol)

หากเกิดอาการดังต่อไปนี้ให้หยุดยาและปรึกษาแพทย์

  • ไข้ต่ำ คลื่นไส้ แน่ชายโครงขวา เบื่ออาหาร
  • ปัสสาวะสีเข้ม อุจาระซีด
  • ตัวเหลือง ตาเหลือง

ข้อบ่งชี้ในการใช้ยา

ยานี้เป็นยาบรรเทาอาการปวดและลดไข้ แต่ไม่ช่วยบรรเทาอาการบวมและร้อนแดงเนื่องจาก ข้ออักเสบ

ใช้ยานี้อย่างไร

ก่อนใช้ยานี้จะต้องแจ้งแพทย์

ผลข้างเคียงของยา

ยาพาราเซ็ตตมอลมีผลข้างเคียงน้อยมา แต่อาจจะพบได้แก่

ความปลอดภัยของยานี้ในสตรีมีครรภ์

หรับสตรีมีครรภ์ ยานี้จัดอยู่ในประเภท B

ข้อระวังในการใช้ยากลุ่ม NSAID NSAIDs

   


fb google