หน้าหลัก| การออกกำลัง | สุขภาพดี | อาหารสุขภาพ | สุขภาพจิต |สุภาพสตรี | การตรวจสุขภาพ | การแปรผลเลือด |โรคต่างๆ |วัคซีน | งูกัด | แพทย์ทางเลือก |โรคผิวหนัง | health calculator | มือถือ


 

Aspirin

จัดเป็นยาต้านอักเสบกลุ่ม NSAIDs ใช้รักษาอาการปวด ลดไข้ ลดการอักเสบ ป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือด

ชื่อสามัญทางยา   Aspirin (แอสไพริน)

ยานี้มีผลข้างเคียงที่ผู้รับประทานจะต้องทราบ

ปัจจัยเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด

ปัจจัยเสี่ยงต่อระบบทางเดินอาหาร

ก่อนจะใช้ยา Aspirin จะต้องแจ้งแพทย์

คำเตือนในการใช้ Aspirin

ไม่ควรใช้ Aspirin ในภาวะดังต่อไปนี้

ข้อบ่งชี้ในการใช้ยา Aspirin

ขนาดและวิธีรับประทาน

ผลข้างเคียงของยา Aspirin

ผลข้างเคียงที่พบบ่อย

ที่พบไม่บ่อย

โรคแทรกซ้อนที่พบน้อย

หากเกิดอาการดังต่อไปนี้ให้หยุดยาทันทีและปรึกษาแพทย์

จะต้องหลีกเลี่ยงอะไรหากรับประทานยา Aspirin

  • หลีกเลี่ยงการดื่มสุราเพราะจะเพิ่มความเสี่ยงเลือดออกในกระเพาะอาหาร
  • ไม่ควรจะรับประทานยาในกลุ่มยาแก้อักเสบ NSAIDs
  • ไม่ควรรับประทานยาแก้ปวดหรือยารักษาไข้หวัดที่มีส่วนผสมของยากลุ่ม NSAID โดยจะต้องอ่านสลากยาก่อนรับประทาน
  • หลีกเลี่ยงแสงแดดจ้าๆหากจะต้องออกแดดให้ทาครีมกันแดด SPF 15 หรือมากกว่า
  • หลีกเลี่ยงยาลดกระเพาะบางชนิดเพราะจะลดการดูดซึมยา

หากท่านรับประทานยาดังต่อไปนี้จะต้องแจ้งแพทย์

ข้อระวังในการใช้ยากลุ่ม NSAID NSAIDs

   


fb google