หน้าหลัก| การออกกำลัง | สุขภาพดี | อาหารสุขภาพ | สุขภาพจิต |สุภาพสตรี | การตรวจสุขภาพ | การแปรผลเลือด |โรคต่างๆ |วัคซีน | งูกัด | แพทย์ทางเลือก |โรคผิวหนัง | health calculator | มือถือ


 

Naproxen

Naproxen เป็นยาต้านอักเสบกลุ่ม nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) ออกฤทธิ์โดยการลดฮอร์โมนที่จะทำให้เกิดการอักเสบและอาการปวด Naproxenจะใช้รักษาอาการปวด เช่นข้ออักเสบ เอ็นอักเสบ โรคเก๊าท์ ปวดประจำเดือน

ยานี้มีผลข้างเคียงที่ผู้รับประทานจะต้องทราบ

ปัจจัยเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด

  • ยากลุ่ม NSAIDs จะเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด โรคหลอดเลือดสมอง ความเสี่ยงนี้จะเพิ่มขึ้นเมื่อใช้ยานี้เป็นเวลานาน และมีปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด
  • ยา Sulindac ห้ามระงับอาการปวดหลังผ่าตัดหลอดเลือดหัวใจ

ปัจจัยเสี่ยงต่อระบบทางเดินอาหาร

ก่อนจะใช้ยา Naproxen จะต้องแจ้งแพทย์

ข้อสำคัญก่อนใช้ยานี้

หากมีอาการแน่นหน้าอก หายใจหอบเหนื่อย บวมหน้าหนังตา ให้หยุดยาทันที

หากมีอาการดังต่อไปนี้ให้หยุดยาและพบแพทย์

ผลข้างเคียงที่พบแต่อาการไม่มากได้แก่

ข้อบ่งชี้ในการใช้ยาNaproxen

ยา Naproxen ใช้รักษาหรือบรรเทาโรคหรือภาวะดังต่อไปนี้

ชนิดของยาNaproxen

การใช้ยาชนิดนี้ต้องระวังเพราะมีด้วยกันหลายรูปแบบ

ขนาดและวิธีใช้Naproxen

โดยทั่วไปรับประทานวันละ 2 ครั้งหลังอาหารเช้า-เย็น การรักษาข้ออักเสบอาจใช้เวลานานถึง 2-3 สัปดาห์

ผลข้างเคียงของยาที่พบบ่อย

ความปลอดภัยของยานี้ในสตรีมีครรภ์
สำหรับสตรีมีครรภ์ ยานี้จัดอยู่ในประเภท B (ประเภท D เมื่อตั้งครรภ์เดือนที่ 6-9 และใกล้คลอด)

ก่อนจะใช้ Naproxyn จะต้องทราบข้อมูลอะไรบ้าง

ความปลอดภัยการใช้ยาสำหรับคนตั้งครรภ์ จัดอยู่ในกลุ่ม C ต้องแจ้งแพทย์หากคุณมีแผนที่จะตั้งครรภ์ หรือกำลังตั้งครรภ์ ไม่ควรใช้ยานี้ในคนตั้งครรภ์ไตรมาศ3

ข้อระวังในการใช้ยากลุ่ม NSAID NSAIDs

   


fb google